Budżet Obywatelski Gminy Barczewo na 2025 rok

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta.

W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 550 000,00. złotych, w tym po 150.000,00 zł na każde z 3 osiedli miasta Barczewa, tj. Osiedle Domków Jednorodzinnych, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto oraz 100.000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.

Kwoty do wydania

  • 450.000,00 zł z podziałem po 150.000 zł na każde Osiedle
  • 100.000,00 zł na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim

Harmonogram

do 25 czerwca 2024 r.

Powołanie Zespołu Koordynującego

od 26 czerwca 2024 r.
do 15 lipca 2024 r.

Kampania informacyjna dla mieszkańców zachęcająca do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo

od 16 lipca 2024 r.
do 04 sierpnia 2024 r.

Składanie propozycji projektów

do 02 września 2024 r.

Przedstawienie ostatecznej listy projektów podlegających konsultacjom

od 03 września 2024 r.
do 10 września 2024 r.

Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do udziału w głosowaniu na zakwalifikowane propozycje projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo

od 11 września 2024 r.
do 29 września 2024 r.

Głosowanie na poszczególne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo

do 13 października 2024 r.

Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania przez Zespół Koordynujący

2025 rok

Realizacja wybranych projektów