Dla turystów

Barczewo położone jest na Warmii w widłach rzeki Pisy i rzeki Kiermas. Miasto jest nazywane Małą Wenecją Północy, gdyż nad przepływającymi rzekami można doliczyć się aż kilkunastu mostów. Miasto wybudowane na prawie chełmińskim, na planie prostokąta z centralnym rynkiem. Okolice Barczewa to piękne lasy, czyste jeziora i rzeki oraz liczne warmińskie zabytki. W ostatnim czasie miasto przeszło fazę rozkwitu i zwiększyło swoją atrakcyjność dzięki rewitalizacji niektórych obiektów dziedzictwa kulturowego.
 

Warto zobaczyć:

Ratusz
Budynek wybudowany w XIX w. w stylu neogotyckim na planie prostokąta.
Wieża ratusza stanowi obecnie doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę urokliwego Barczewa.

Kościół pw. św. Anny i św. Szczepana
Późnogotycki kościół parafialny, wzniesiony w XIV w., z powodu licznych pożarów wielokrotnie przebudowany. Kościół posiada sklepienie siatkowe i sieciowo-gwieździste, od strony wschodniej znajduje się prezbiterium. Dziedziniec otoczony murem z trzema dużymi bramami i pięcioma furtkami.
Wystrój wnętrza w większości barokowy i neogotycki. W kościele znajdują się organy z ok. 1700 r.

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z kaplicą św. Antoniego
Kościół wybudowany w roku 1325, następnie stale przebudowywany, posiada bogaty wystrój wnętrza z XVII i XVIII w., w tym osiem barokowych ołtarzy i rokokową ambonę.
W kaplicy znajduje się jeden z najpiękniejszych dzieł renesansu na Warmii – nagrobek Andrzeja i Baltazara Batorych, bratanków króla Polski Stefana Batorego. Andrzej Batory był biskupem warmińskim, który w XVI w. sprowadził Bernardynów do ówczesnego klasztoru i przyczynił się do jego świetności.

Kościół pw. św. Dyzmy
Więzienny neogotycki kościół, wcześniej zwany kaplicą. Był wykorzystywany do 1945 r. zarówno przez więźniów jak i straż więzienną. Typowy jednokondygnacyjny z wieżą nad wejściem.
Obecnie niedostępny dla zwiedzających.

Synagoga
Jedyna zachowana w powiecie olsztyńskim bożnica żydowska w stylu klasycystycznym z roku 1894. Wewnątrz zachował się babiniec z drewnianą balustradą.
Obecnie budynek stanowi Galerię Sztuki “Synagoga”.

Wieża Ciśnień
Neogotycka, ceglana budowla z 1907 r. Zbiornik wodny składający się z trzech części: dolnej, szerszej zakończonej daszkiem, środkowej z ostrołukami oraz dachem namiotowym krytym blachą.

Skarbiec Kultury Europejskiej
Były kościół ewangelicko-augsburski pochodzący z XIX w., otoczony konarami drzew, jest najmłodszą budowlą sakralną na terenie miasta.
Obecnie obiekt został zrewitalizowany i zaadoptowany na galerię sztuki, bibliotekę i małą salę koncertową.
Duża przestrzeń i unikatowa akustyka pozwoliły na stworzenie miejsca dla potrzeby wspierania rozwoju kultury i sztuki w Barczewie.

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego
Wcześniej nazywany był Muzeum Biograficznym. Obecnie Salon Muzyczny mieści się w budynku, na miejscu którego znajdował się dom rodzinny Feliksa Nowowiejskiego, twórcy Hymnu Warmińskiego, wielkiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Barczewie. Są tu zgromadzone liczne pamiątki, fotografie, rękopisy utworów, rzeczy osobiste, a także fortepian, na którym grywał artysta. W Salonie Muzycznym znajduje się również sala pamięci Barbary Hulanickiej, wybitnej artystki, która zajmowała się tkactwem artystycznym.

Brama Południowa, zwana Olsztyńską

Gmina Barczewo nazywana jest zagłębiem kapliczkowym, gdyż prawie w każdej części znajdują się warmińskie kapliczki, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego regionu.


 

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 15-02-2024 20:47

Modyfikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data modyfikacji:
 17-02-2024 00:53