SIEĆ MIAST CITTASLOW

Cittaslow

Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkanaście miesięcy później powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow.

mapaj_wo-cittaslow.jpeg

Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

Organizowanie polskiej sieci miast Cittaslow rozpoczęto w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2004. Barczewo jest uczestnikiem tej sieci od 2013 roku. Przeszło długotrwałą weryfikację i spełniło znaczną część warunków potrzebnych do przystąpienia do niej.


 

Opublikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data publikacji:
 16-02-2024 22:43

Modyfikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data modyfikacji:
 16-02-2024 23:43