HAGEN - miasto partnerskie

Hagen - miasto partnerskie Barczewa

Miastem partnerskim Barczewa jest Gmina Hagen a.T.W. w powiecie Osnabrück w Niemczech. Współpraca i przyjaźń trwa już ponad 25 lat na wielu płaszczyznach, m.in. kultury, sportu, oświaty i innych. Nawiązywanie kontaktów zapoczątkowano w latach 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęły się wzajemne zaproszenia i wyjazdy delegacji Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz innych osób, głównie z przedstawicielami Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego (do 1945 r.). Oficjalnie partnerstwo zawiązano z okazji 630-lecia Barczewa 2 lipca 1994 r., podpisali je wówczas włodarze miast: Barczewa- Antoni Ropelewski i Hagen a.T.W.- Martin Frauenheim. Z biegiem lat współpraca rozszerzyła się w zakresie wymiany doświadczeń w pracy samorządowców, edukacji, sportu, kultury, pożarnictwa.

Gemeinde_Hagen-300x118.jpeg

Gmina Hagen wspomaga mieszkańców Gminy Barczewo w różnych sferach, wspierając zespoły muzyczne, strażaków, piłkarzy, placówki oświatowe, osoby chore i kilka rodzin wielodzietnych. Barczewianie gościnnie organizowali atrakcyjne pobyty na naszych terenach. Wymierne efekty wzajemnych wizyt mieszkańców Hagen i Barczewa najszybciej zostały zauważone w wymianie delegacji dzieci i młodzieży. Pierwsza wymiana nastąpiła w 1995 r. ze Szkołą Podstawową nr 1 w Barczewie. Do chwili obecnej wymiana uczniów z dwóch barczewskich szkół ze szkołą w niemieckim Hagen prowadzona jest systematycznie.

Wspólnie zasadzono w Barczewie kilka drzewek przyjaźni i umieszczono symboliczny kamień przyjaźni z pamiątkową tabliczką, w parku przy barczewskim ratuszu. Rozwijające się międzynarodowe partnerstwo między Barczewem a Hagen a.T.W. stało się inspiracją do nawiązywania i rozwijania podobnych kontaktów na różnych płaszczyznach.

Tekst na podstawie: artykułu Magdaleny Łowkiel „Owocna przyjaźń partnerskich gmin: Barczewo-Hagen” w „Wiadomościach Barczewskich”, nr 7, 2018 r., książki Haliny Bronki pt. „Trwaj chwilo, Barczewo 2012 r.”


 

Opublikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data publikacji:
 16-02-2024 22:50

Modyfikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data modyfikacji:
 16-02-2024 23:40