Wsparcie dla inwestora

Zachęty lokalne
Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta i Gminy Barczewo powołano osobę służącą wsparciem i opieką. Do zadań Opiekuna projektu należy:
– asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
– oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
– udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
– oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Dostępne zachęty inwestycyjne
– Położenie w obszarze zarządzanym przez Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną, dla którego obowiązuje najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom.
Więcej informacji: http://www.wmsse.com.pl/korzysci-dla-przedsiebiorcy
– Zwolnienia od podatku od nieruchomości – na okres 2 lat dla nowo budowanych budynków oraz budowli, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności handlowej).

Zachęty regionalne
– Centrum Obsługi Inwestora
Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.
Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl

– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl

Inne instytucje regionalne udzielające wsparcia:
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel: 89 535 02 41,

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel: 87 565 22 17,

Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel: 55 239 34 67,

Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel: 87 732 63 01,

Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel: 89 612 05 00,

Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel: 89 527 45 55,

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel: 513 914 689,\

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel: 515 229 849,

– Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
wmarr@wmarr.olsztyn.pl
http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

– Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
punktinformacyjny@cpe.gov.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zachęty krajowe
– Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

– Regulacje prawne
Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem:
https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

– Granty rządowe
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
– sektor motoryzacyjny,
– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług,
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne


 

Opublikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data publikacji:
 17-02-2024 00:23

Modyfikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data modyfikacji:
 18-02-2024 21:04