Ogłoszenie Burmistrza Barczewa z dnia 15.04.2024r. o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pt. "Pisa Young Stars 2024"

Burmistrz Barczewa zaprasza do zapoznania się z treścią oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pt. "Pisa Young Stars 2024". Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Szczegóły w załączniku.

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1.pdf (161,74KB)
PDFOgłoszenie Burmistrza Barczewa o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.pdf (19,89KB)
 

Projekt bez nazwy 28.png

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 15-04-2024 14:24

Modyfikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data modyfikacji:
 15-04-2024 15:35