Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
Urząd Miejski w Barczewie rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), w związku z Uchwałą nr LXI(646)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030 zawiadamiam, że w dniach od 18 kwietnia 2024 r. do 23 maja 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barczewo na lata 2023-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 15 maja 2024 r., godz.15.00, link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/84731923531?pwd=RXU5WkJYRlpjTy9uMXpVeWtraldrdz09

 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej gminy www.barczewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.barczewo.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, który należy przesłać na adres fundusze@barczewo.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_barczewo_formularz

 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej gminy www.barczewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.barczewo.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_barczewo_ankieta

 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokój nr 9.

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 18 kwietnia
2024 r. do 23 maja 2024 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.barczewo.pl;

 • na stronie Internetowej www.barczewo.pl;

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, pokój nr 9
  w godzinach pracy urzędu.

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2024 r. (decyduje data wpływu):

 • drogą elektroniczną na adres: fundusze@barczewo.pl,

 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,

 • w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo w godzinach pracy urzędu,

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stronie internetowej gminy www.barczewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.barczewo.pl.

Burmistrz Barczewa

DOCXAnkieta konsultacyjna GPR.docx (28,97KB)
DOCXFormularz konsultacji_ projekt GPR.DOCX (24,42KB)
PDFGPR Barczewo_17.04 2024 do konsultacji.pdf (5,60MB)
 

Opublikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data publikacji:
 17-04-2024 16:31

Modyfikował(a): Zbigniew Kozłowski
Data modyfikacji:
 17-04-2024 17:39