Budżet Obywatelski na rok 2025

Od 16 lipca 2024 r. do 04 sierpnia 2024 r. przyjmowane będą propozycje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. Zgłaszane projekty muszą mieć charakter inwestycyjny i dotyczyć zadań własnych gminy.

W tym roku swój projekt będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec Barczewa. Każdą zgłoszoną propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa należy poprzeć podpisami min.7 mieszkańców Miasta Barczewa.

Na realizację wszystkich inwestycji planuje się przeznaczyć 550 000,00 zł.

Barczewski Budżet Obywatelski to dla mieszkańców wyjątkowa okazja do rzeczywistego
i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminnego.

Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów przyczyniających się do poprawy funkcjonowania nie tylko miasta, ale i całej gminy. To głos mieszkańców w dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.


Wypełniony formularz zgłoszenia projektu można złożyć wyłącznie on-line za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.barczewo.pl w terminie od 16 lipca 2024 r. do 04 sierpnia 2024 r.

Weź sprawy we własne ręce i zgłoś swoją propozycję!

Złożone propozycje projektów zostaną rozpatrzone i poddane pod głosowanie, które odbędzie się w terminie od 11 września 2024 r. do 29 września 2024 r.

https://konsultacje.barczewo.pl/2711/budzet-obywatelski-gminy-barczewo-na-2025rok.html

 

plakat BO-2025.png

Opublikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data publikacji:
 26-06-2024 08:19

Modyfikował(a): Maja Barczuk-Kalisz
Data modyfikacji:
 11-07-2024 12:23