Wykaz nieruchomości będących włas ...

29 Lipiec 2023 r. /  
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo Numer działki: 259/95 Powierzchnia: 0,0020 ha KW Nr: OL1O/00055242/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 5.900,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: A95KSg- tereny obsługi komunikacji – parking z możliwością realizacji zespołów garaży Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż

13 Lipiec 2023 r. /  
Barczewo, 7 lipca 2022 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do sprzedaży: Obręb ewidencyjny: nr 2 miasta Barczewo Numer działki: 47/6 Powierzchnia: 0,1009 ha Udział w nieruchomości: 99/100 Księga wieczysta: KW OL1O/00053481/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Ba” – tereny przemysłowe Cena nieruchomości: 80.494,00 zł Przeznaczenie w planie: C22UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej, C27MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDD10 – tereny dróg […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultu ...

5 Lipiec 2023 r. /  
Burmistrz Barczewa ogłasza nabór wniosków na nagrody w poniższych kategoriach: 1) Nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Barczewo, 2) Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Barczewo. Szczegóły w regulaminie. Wniosek o przyznanie nagrody w formie pisemnej powinien zawierać: 1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do Nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 2) prezentację kandydata (kandydatów) do Nagrody wraz z informacjami dotyczącymi całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy Nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Budżet Obywatelski na rok 2024

4 Lipiec 2023 r. /  
Od 3 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. przyjmowane będą propozycje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Zgłaszane projekty muszą mieć charakter inwestycyjny i dotyczyć zadań własnych gminy. W tym roku swój projekt będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec Barczewa. Każdą zgłoszoną propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa należy poprzeć podpisami min.7 mieszkańców Miasta Barczewa. Na realizację wszystkich inwestycji planuje się przeznaczyć 550 000,00 zł. Barczewski Budżet Obywatelski to dla mieszkańców wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminnego. Daje on […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach

3 Lipiec 2023 r. /  
Ogłoszenia o przetargach: Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 486 w obrębie ew. Jedzbark Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77 w obrębie ew. Lamkowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 138)2 w obrębie ew. Bark – Wrócikowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 41 w obrębie ew. Mokiny III Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. V Przetarg nieograniczony na sprzedaż […]
REDAKTOR: adminMK