Posiedzenie Gminnej Rady Działalnoś ...

9 Wrzesień 2022 r. /  
Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godzinie 09.30 w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad).
REDAKTOR: adminJW

Bezpłatny odbiór dużego AGD

20 Styczeń 2023 r. /  
Nie wiesz co zrobić z niepotrzebnym, dużym AGD? Zobacz koniecznie! Pamiętaj, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami! https://www.decydujesz.pl/index.html
REDAKTOR: adminZ

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  
W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha KW Nr: OL1O/00036992/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy […]
REDAKTOR: adminMK

Informacja o wynikach naboru na dofin ...

17 Styczeń 2023 r. /  
Ogłoszenia o wynikach naboru w konkursie na dofinansowanie ferii przez GKRPA. >> Informacja o wynikach konkursu >> 230116134429_0001  
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do dzier ...

11 Styczeń 2023 r. /  
W Y K A Z Barczewo, 03-01-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb ewidencyjny : Mokiny Nr działki i powierzchnia: dz.nr 174 o pow. 4400m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł dz.nr 83/2 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł Obręb ewidencyjny : Łęgajny Nr działki […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór członków komisji konkursowej

5 Styczeń 2023 r. /  
Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barczewo do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze.
REDAKTOR: adminJW

Otwarte konkursy ofert

5 Styczeń 2023 r. /  
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Burmistrza Barczewa w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz zachęcamy do składania ofert przez Państwa organizacje pozarządowe.
REDAKTOR: adminJW

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

2 Styczeń 2023 r. /  
a UWAGA! Burmistrz Barczewa informuje o przedłużeniu do 24 stycznia 2023 r. terminu składania ofert w naborze na stanowisko specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=26150&bar_id=11257 Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:  https://barczewo.bip.net.pl/?a=11214 a
REDAKTOR: adminMK