Przetargi nieograniczone na sprzedaż ...

26 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 403 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 404 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 405 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.
REDAKTOR: adminMK

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

26 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów. II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark. (1) PRZETARG nieograniczony 26)1 Barczewo (1) II Gminy przetarg ograniczony na sprzedaż działki 12)8 obr 3 miasta Barczewa (1) II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo. (1) II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. (1)
REDAKTOR: adminMK

Rozstrzygnięcia naborów wniosków d ...

26 Wrzesień 2022 r. /  
Komunikat
W dniu 2.09.2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie ogłosiła nabór wniosków na: Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”. Zad. III pkt 3 „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji” W dniu 20.09.2022 r. odbyło się posiedzenie na którym, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie rozpatrywała wnioski ze środków Gminy Barczewo na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Barczewie. Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”. Budżet Komisji na to zadanie – 26.135 […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

12 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – obr. 1,2 i 3 miasta Barczewa Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – tereny wiejskie
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

12 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)119 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)120 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)123 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)124 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 167 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 164 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

6 Wrzesień 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >> Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 250, 249)3 obr. ew. 3 miasta Barczewo >> II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark. >> PRZETARG nieograniczony 26)1 Barczewo >> II Gminy przetarg ograniczony na sprzedaż działki 12)8 obr 3 miasta Barczewa >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo. >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków w GKRPA

1 Wrzesień 2022 r. /  
Mieszkańcy
O G Ł O S Z E N I E Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu: Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł. Profilaktyka uniwersalna: Zad. II udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; Pkt.2 Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo Wynagrodzenie – 26.135 zł. Materiały do prowadzenia zajęć – 21.012 zł. Zad. III Prowadzenie profilaktycznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

30 Sierpień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 403 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 404 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 405 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 406 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 407 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 33)85 obr. […]
REDAKTOR: adminMK