Wykazy nieruchomości do oddania w u ...

20 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 23 stycznia 2023 r. W Y K A Z Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste: Obręb ewidencyjny: nr 3 Numer działki: 83/2, 78/8 Powierzchnia: 0,0058 ha Księga wieczysta: KW OL1O/00027835/0 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane oraz „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy   Cena nieruchomości: 4.700,00 zł (w tym VAT 23%) Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha KW Nr: OL1O/00036992/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy […]
REDAKTOR: adminMK

Informacja o wynikach naboru na dofin ...

17 Styczeń 2023 r. /  
Komunikat
Ogłoszenia o wynikach naboru w konkursie na dofinansowanie ferii przez GKRPA. >> Informacja o wynikach konkursu >> 230116134429_0001  
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do dzier ...

11 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z Barczewo, 03-01-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb ewidencyjny : Mokiny Nr działki i powierzchnia: dz.nr 174 o pow. 4400m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł dz.nr 83/2 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł Obręb ewidencyjny : Łęgajny Nr działki […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

2 Styczeń 2023 r. /  
praca
a UWAGA! Burmistrz Barczewa informuje o przedłużeniu do 24 stycznia 2023 r. terminu składania ofert w naborze na stanowisko specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=26150&bar_id=11257 Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:  https://barczewo.bip.net.pl/?a=11214 a
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków w GKRPA

2 Styczeń 2023 r. /  
Komunikat
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2023 rok, ogłasza nabór wniosków do 10.01.2023. Zad. III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych pkt 2 Organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży, w tym kosztów wyjazdów w koloniach, półkoloniach z profesjonalnym […]
REDAKTOR: adminMK

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu I ...

9 Listopad 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach: 9:00 – 14:00. Adres siedziby: Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1 11- 010 Barczewo Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 82 Serdecznie zapraszamy
REDAKTOR: adminMK

„Umiem pływać”

18 Październik 2022 r. /  
Dzieci
Gmina Barczewo bierze udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który dedykowany jest dla uczniów klas I-III. W programie uczestniczą publiczne szkoły podstawowe gminy Barczewo: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach. Realizacja zajęć nauki pływania odbywa się w terminach 02.06.2022 – 20.06.2022; 05.09.2022 – 24.10.2022 r. Program wpływa na: • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do […]
REDAKTOR: adminMK