Przetargi w Gminie Barczewo

17 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 141/98 Powierzchnia działki: 0,0186 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7 Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.000,00 zł. Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowej przezn ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 12/8 Powierzchnia: 0,0120 ha KW Nr: OL1O/00081001/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 8.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży ...

23 Czerwiec 2022 r. /  
Mieszkańcy
DYREKTOR ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu, Gmina Barczewo. Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Termin pracy: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo   Wymagania niezbędne (obligatoryjne): obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wiek: ukończone 18 lat, umiejętność pracy w zespole, posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR, ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.   2. Wymagania dodatkowe: samodzielność, wysoka kultura […]
REDAKTOR: adminMK

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy E ...

9 Czerwiec 2022 r. /  
Mieszkańcy
Szanowni Państwo,  przypominamy, że 10 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 11:30–14:00. Adres: Urząd Miejski w Barczewie 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1 Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 89 Serdecznie zapraszamy „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków do GKRPA w Barczewie

29 Maj 2022 r. /  
Komunikat
O G Ł O S Z E N I E Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu zamieszczonego w załączniku. Szczegóły oraz wniosek do pobrania poniżej: >> Ogłoszenie nowe >> Wniosek druk 2022 >> Sprawozdanie GKRPA 2022  
REDAKTOR: adminMK

Nabór na stanowisko specjalista ds. ...

19 Maj 2022 r. /  
Drogi
BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza nabór kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji. Termin składania dokumentów do 30 maja 2022 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje w zamieszczonych plikach i pod linkiem do ogłoszenia o naborze: a https://barczewo.bip.net.pl/?a=10682 a >>> Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. dróg 18.05.2022 >>> ogłoszenie o naborze na urzędnicze stanowisko pracy specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji 18.05.2022 a
REDAKTOR: adminMK

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy E ...

19 Maj 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że 10 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 11:30–14:00. Adres: Urząd Miejski w Barczewie 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1 Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 89 Serdecznie zapraszamy „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”
REDAKTOR: adminMK

Zmiana trasy oraz rozkładu jazdy aut ...

19 Maj 2022 r. /  
Komunikacja
Od dnia 20.05.2022 r. w związku z robotami drogowymi zostanie zmieniona trasa linii 114 i 124. Autobusy nie będą wjeżdżać do Barczewa ul. Olsztyńską tylko pojadą prosto DK16 do zjazdu na ul. Wojska Polskiego. Ul. Wojska Polskiego pojadą do pętli BARCZEWO-PĘTLA po drodze zatrzymywać się będą na przystanku Barczewo-Szkoła. W kiernku Olsztyna autobusy linii 114 i 124 analogicznie pojadą ul. Wojska Polskiego z zatrzymaniem na przystanku Barczewo-Szkoła i na DK 16 na przystanku Wrócikowo (NŻ) powrócą na swoją trasę. Zawieszone zostają przystanki: „Wrócikowo” w kiernku Barczewa, „Barczewo-Warmińska”, na ul. Warmińskiej/Wiejska, „Barczewo-Miła (NŻ)” oraz obecna pętla autobusowa „Barczewo”. >>> Rozkład jazdy 114, 124-3
REDAKTOR: adminMK