Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

6 Wrzesień 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >> Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 250, 249)3 obr. ew. 3 miasta Barczewo >> II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark. >> PRZETARG nieograniczony 26)1 Barczewo >> II Gminy przetarg ograniczony na sprzedaż działki 12)8 obr 3 miasta Barczewa >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo. >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków w GKRPA

1 Wrzesień 2022 r. /  
Mieszkańcy
O G Ł O S Z E N I E Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu: Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł. Profilaktyka uniwersalna: Zad. II udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; Pkt.2 Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo Wynagrodzenie – 26.135 zł. Materiały do prowadzenia zajęć – 21.012 zł. Zad. III Prowadzenie profilaktycznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

30 Sierpień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 403 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 404 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 405 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 406 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 407 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 33)85 obr. […]
REDAKTOR: adminMK

III Festiwal Wielu Kultur

22 Sierpień 2022 r. /  
Mieszkańcy
Wielkimi krokami zbliża się barwne, wielokulturowe wydarzenie o nazwie „III Festiwal Wielu Kultur” w Barczewie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń proponowanych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Jest ono spotkaniem artystów różnych kultur, wyznań i narodowości, oraz fantastycznej publiczności otwartej na muzykę nieoczywistą, ciekawe stylizacje, wręcz teatralno-muzyczne wycieczki ze sztuką. Głównym elementem festiwalu jest koncertowa niedziela. W tym roku, 28 sierpnia od godz. 15.00, na scenie będziemy gościć cztery zespoły. Każdy specjalizuje się w innym kierunku muzycznym, prezentuje inny kraniec kultury co tworzy ten festiwal tak niezwykłym. A czego możemy się spodziewać? Nie będzie delikatnego wprowadzenia i supportu, […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości zabudowanej wyzn ...

11 Sierpień 2022 r. /  
Mieszkańcy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym wyznaczonym do sprzedaży. Położenie: obręb Leszno gmina Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 24/2 o powierzchni 0,0895ha KW Nr OL1O/00141572/3 Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 1 położona we wsi Leszno gmina Barczewo. Cena nieruchomości: 68.000,00zł w tym cena budynku mieszkalnego -55.000,00zł , cena działki – 13.000,00zł Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o […]
REDAKTOR: adminMK

Przetargi w Gminie Barczewo

17 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 141/98 Powierzchnia działki: 0,0186 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7 Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.000,00 zł. Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowej przezn ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 12/8 Powierzchnia: 0,0120 ha KW Nr: OL1O/00081001/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 8.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży ...

23 Czerwiec 2022 r. /  
Mieszkańcy
DYREKTOR ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu, Gmina Barczewo. Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Termin pracy: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo   Wymagania niezbędne (obligatoryjne): obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wiek: ukończone 18 lat, umiejętność pracy w zespole, posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR, ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.   2. Wymagania dodatkowe: samodzielność, wysoka kultura […]
REDAKTOR: adminMK