Opłata za odpady komunalne bez zmian

4 Luty 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy Gminy Barczewo! Informuję, że na chwilę obecną stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku NIE ULEGA ZMIANIE. >> Odpady Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski
REDAKTOR: adminMK

Przetargi w Gminie Barczewo

2 Luty 2022 r. /  
Komunikat
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A  ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Łęgajny, gmina Barczewa. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 301/93 Powierzchnia działki: 0,0604 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00083248/8 Cena wywoławcza: 35.200,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.500,00 zł. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie […]
REDAKTOR: adminMK

Zarządzenia Burmistrza Barczewa w sp ...

31 Styczeń 2022 r. /  
Komunikat
Zarządzenie  Burmistrza Barczewa w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. >> 0050.16.2022    
REDAKTOR: adminMK

Informacja dla organizacji pozarządo ...

20 Styczeń 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe wpisane do KRS, bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zgłoszenia się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 31.01.2022r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkami: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165#2 https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych W załączeniu znajdziecie Państwo również instrukcję zdalnego zgłoszenia niezbędnych danych. >>> 523.1.2022
REDAKTOR: adminMK

Nabór członków komisji konkursowe

11 Styczeń 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barczewo do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze. >> ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej (1)  
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

11 Styczeń 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ekologii ochrony środowiska nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Zachęcamy do składania ofert w terminie do 2 lutego 2022r do godz. 15.00 >> 0050.03.2022 >> 0050.04.2022 >> 0050.05.2022 >> 0050.06.2022 >> 0050.07.2022  
REDAKTOR: adminMK

Dyżur konsultanta MPIFE

10 Styczeń 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach: 11:30 – 14:00. Adres siedziby: Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1 11- 010 Barczewo Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 82 Serdecznie zapraszamy
REDAKTOR: adminMK

7 stycznia 2022 roku dniem wolnym w U ...

5 Styczeń 2022 r. /  
Mieszkańcy
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Barczewa w dniu 07 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Barczewie będzie zamknięty. Dzień wolny został ustanowiony ze względu na dzień świąteczny przypadający 01 stycznia 2022 roku. Za utrudnienia przepraszamy /-/ Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa >>> 0050.205.2021
REDAKTOR: adminMK