Rozlicz PIT w Barczewie

19 Luty 2020 r. /  
Mieszkańcy
Rozlicz PIT 2020 w Barczewie, kliknij w poniższy obrazek: w Barczewie Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
REDAKTOR: Admin

Ogłoszenie o naborze kandydatów do ...

13 Styczeń 2020 r. /  
Konkursy
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert – rok 2020 Więcej pod adresem: http://barczewo.bip.net.pl/?a=8570
REDAKTOR: Admin

Konsultacje w sprawie projektu uchwa ...

17 Grudzień 2019 r. /  
Urząd Miejski
Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie Uchwały nr LIV/411/10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” Burmistrz Barczewa ogłasza konsultacje i zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Barczewo do zapoznania się z projektem […]
REDAKTOR: Admin

Zmiana trasy linii 124

31 Październik 2019 r. /  
Komunikacja
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w związku z koniecznością realizacji końcowego etapu prac drogowych na remontowanym odcinku ul. Jagiellońskiej, od dnia 04.11.2019 r., odcinek ww. ulicy od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Wrocławską zostanie ponownie wyłączony z ruchu w obu kierunkach. Tym samym, od dnia 04.11.2019 od początku kursowania linii dziennych autobusy linii 108, 109, 112, 124, 126, 131, 136 zostaną ponownie skierowane na trasę objazdową ulicami: Reymonta (z powrotem: Paderewskiego) – Zientary-Malewskiej – Cicha. Zmiany dotyczyć będą również funkcjonowania poszczególnych przystanków w rejonie remontowanej ul. Jagiellońskiej.
REDAKTOR: Admin