Anioły Sukcesu

Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo za r ...

11 Maj 2023 r. /  
Anioły Sukcesu
Informujemy, że od dnia 01.06.2023 do 30.06.2023 będzie możliwość składania nominacji do konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” za 2022 rok. Zgodnie z Uchwałą XLIII(425)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 04 kwietnia 2022 roku zgłoszenie powinno zawierać: 1) dokumentację fotograficzną dotyczącą osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (do 10 zdjęć); 2) opis kandydata (maks. jedna strona formatu A4, czcionka nr 12), sporządzonego na komputerze w wersji edytowalnej; 3) oświadczenia będące załącznikiem nr 2 i nr 3 do regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”; 4) zdjęcie lub skan z podpisami pod zgłaszaną kandydaturą. Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo

5 Maj 2022 r. /  
Anioły Sukcesu
Przypominamy, że  od dnia 01.06.2022 do 30.06.2022 będzie możliwość składania nominacji do konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo” za 2021 rok. Zgłoszenia można złożyć w poniższy sposób: w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu. w wersji elektronicznej na adres e-mail: aniol.sukcesu@barczewo.pl. Liczy się data wpływy wiadomości do Urzędu. przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. Liczy się data stempla pocztowego. Zgodnie z Uchwałą nr XLIII(425)2022 Rady Miejskiej w Barczewie,  zgłoszenie powinno zawierać: 1) dokumentację fotograficzną dotyczącą osiągnięć kandydata, jego inicjatyw czy działalności (do 10 zdjęć); 2) […]
REDAKTOR: adminMK