Dzieci

Zaszczep dziecko przeciw HPV

10 Czerwiec 2023 r. /  
Dzieci
Ważny komunikat Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie. Polecamy też śledzenie aktualnych informacji na stronie przychodni: https://www.przychodniabarczewo.pl/ HPV_plakat_A2 HPV_ulotka_A5
REDAKTOR: adminMK

Kolonie nad Morzem Bałtyckim dla dzi ...

2 Czerwiec 2023 r. /  
Dzieci
Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że trwa nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez *Krajową Radę Izb Rolniczych* w dniach: *- 25.06.2023 do 03.07.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec, *Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, – *14.08.2023 do 22.08.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec*, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec. Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi *800 zł. Szczegóły oferty w załączeniu.* Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2007 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych *jest ubezpieczone w […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DL ...

2 Czerwiec 2023 r. /  
Dzieci
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie w okresie wakacji letnich w 2023 roku zaprasza dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Rolniku, jeżeli Twoje dziecko: – cierpi na choroby układu oddechowego, – zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej. Konieczne jest, aby przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlegało ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie – aby ubezpieczenie to trwało nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawą skierowania dziecka […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Oferta zajęć sportowych w gminie Ba ...

12 Kwiecień 2023 r. /  
Dzieci
Drodzy mieszkańcy gminy Barczewo! W zdrowym ciele – zdrowy duch !!! Kwiecień to w gminie Barczewo miesiąc sportu i rekreacji dlatego już dziś zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć sportowych przygotowanych i dofinansowanych przez samorząd Barczewa. Nasi animatorzy i instruktorzy to osoby z wielkim zaangażowaniem i sportowym zacięciem dlatego zajęcia przebiegają w bardzo miłej i sportowej atmosferze. Oczywiście zajęcia zostały zaplanowane również na kolejne miesiące, aż do października, z wyłączeniem wakacji. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną dla Was ofertą różnych zajęć sportowych a przede wszystkim zapraszamy do udziału!
REDAKTOR: adminJW

„Umiem pływać”

18 Październik 2022 r. /  
Dzieci
Gmina Barczewo bierze udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który dedykowany jest dla uczniów klas I-III. W programie uczestniczą publiczne szkoły podstawowe gminy Barczewo: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach. Realizacja zajęć nauki pływania odbywa się w terminach 02.06.2022 – 20.06.2022; 05.09.2022 – 24.10.2022 r. Program wpływa na: • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do […]
REDAKTOR: adminMK

Erasmus+ Jak pozyskać dotację?

10 Październik 2022 r. /  
Dzieci
JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS + Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli O granty w nowym Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą! Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawne i terminowe złożenie wniosku do programu. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dyrektor szkoły lub inna odpowiedzialna osoba. Więcej informacji […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Wsparcie finansowe dla SP nr 3 w Barc ...

21 Grudzień 2021 r. /  
Dzieci
Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą; „Poznaj Polskę”.
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

UWAGA - GRANTY PPGR termin wydłużon ...

23 Listopad 2021 r. /  
Dzieci
UWAGA – pilna informacja GRANTY PPGR Szanowni Państwo, Uwaga  Wydłużamy termin składania uzupełnień w GRANTACH PPGR Szanowni Państwo, wydłużamy termin składania dodatkowych dokumentów w Grantach PPGR. Nowy termin to 10 stycznia 2022 r. godz. 16.00 (liczy się data wpływu, uzupełnienia złożone po tym terminie nie będą uwzględnianie). Wszystkie złożone oświadczenia wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające: 1. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od organizatora konkursu, fakt pokrewieństwa dziecka z członkiem rodziny (dawnym pracownikiem PGR), można potwierdzić w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami […]
REDAKTOR: adminMK