Inwestor

Ogłoszenia o przetargach

10 Sierpień 2023 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów: VI Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. VI przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. IV Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)233 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)232 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 301]126 w obrębie ew. Łęgajny […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości będących włas ...

29 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo Numer działki: 259/95 Powierzchnia: 0,0020 ha KW Nr: OL1O/00055242/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 5.900,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: A95KSg- tereny obsługi komunikacji – parking z możliwością realizacji zespołów garaży Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a […]
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż

13 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 7 lipca 2022 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do sprzedaży: Obręb ewidencyjny: nr 2 miasta Barczewo Numer działki: 47/6 Powierzchnia: 0,1009 ha Udział w nieruchomości: 99/100 Księga wieczysta: KW OL1O/00053481/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Ba” – tereny przemysłowe Cena nieruchomości: 80.494,00 zł Przeznaczenie w planie: C22UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej, C27MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDD10 – tereny dróg […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Ogłoszenia o przetargach

3 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Ogłoszenia o przetargach: Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 486 w obrębie ew. Jedzbark Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77 w obrębie ew. Lamkowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 138)2 w obrębie ew. Bark – Wrócikowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 41 w obrębie ew. Mokiny III Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. V Przetarg nieograniczony na sprzedaż […]
REDAKTOR: adminMK

Sprostowanie wykazu nieruchomości pr ...

22 Czerwiec 2023 r. /  
Inwestor
Burmistrz Barczewa informuje, że po zmianie powierzchni działki nr 250, ujawnionej w dziale I księgi wieczystej Nr OL1O/00010714/4, prowadzonej dla nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 250 i 249/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa, w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.09.2022 roku, prostuje się łączną powierzchnię nieruchomości w ten sposób, że: W miejscu zapisu: „Łączna powierzchnia: 0,0282 ha” wpisuje się odpowiednio zapis: „Łączna powierzchnia: 0,0281 ha” Pozostała treść wykazu nie zmienia się. Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barczewie.
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

10 Czerwiec 2023 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w mieście Barczewo obr. 1,2,3. >>> Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy – miasto Barczewo.
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości gruntowych niez ...

7 Maj 2023 r. /  
Inwestor
Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Barczewo: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 327)52 obr. 3 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 327)59 obr. 3 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 104)233 obr. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 104)232 obr. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 67 obr. Mokiny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 37)3 obr. Mokiny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)127 obr. Łęgajny (1) […]
REDAKTOR: adminMK