Inwestor

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

25 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Oznaczenie nieruchomości: obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barczewa, Numer działki: 79/3. Powierzchnia nieruchomości: 0,4547 ha. Powierzchnia do użyczenia: 0,1491 ha. Księga wieczysta: Nr OL1O/00012160/9. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona jako teren usług oświaty. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Forma: użyczenie. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 […]
REDAKTOR: adminZ

Przetargi w Gminie Barczewo

17 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 141/98 Powierzchnia działki: 0,0186 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7 Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.000,00 zł. Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony […]
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dnia 04.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży. Położenie: obręb Ramsowo Gmina Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 1001 o powierzchni 0,17ha KW Nr OL1O/00180312/8 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielomieszkaniowym nr 36 położonym we wsi Ramsowo wraz z udziałem w działce gruntu Cena lokalu mieszkalnego: 27.300,00zł Cena udziału 211/1000 w prawie własności gruntu : 3.700,00zł Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. […]
REDAKTOR: adminZ

Wykaz nieruchomości gruntowej przezn ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 12/8 Powierzchnia: 0,0120 ha KW Nr: OL1O/00081001/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 8.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości gruntowych

24 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzie ...

9 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek