Inwestor

Ogłoszenia o przetargach

3 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Ogłoszenia o przetargach: Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 486 w obrębie ew. Jedzbark Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77 w obrębie ew. Lamkowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 138)2 w obrębie ew. Bark – Wrócikowo Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 41 w obrębie ew. Mokiny III Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa V przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. V Przetarg nieograniczony na sprzedaż […]
REDAKTOR: adminMK

Sprostowanie wykazu nieruchomości pr ...

22 Czerwiec 2023 r. /  
Inwestor
Burmistrz Barczewa informuje, że po zmianie powierzchni działki nr 250, ujawnionej w dziale I księgi wieczystej Nr OL1O/00010714/4, prowadzonej dla nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 250 i 249/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa, w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.09.2022 roku, prostuje się łączną powierzchnię nieruchomości w ten sposób, że: W miejscu zapisu: „Łączna powierzchnia: 0,0282 ha” wpisuje się odpowiednio zapis: „Łączna powierzchnia: 0,0281 ha” Pozostała treść wykazu nie zmienia się. Sprostowanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barczewie.
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

10 Czerwiec 2023 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w mieście Barczewo obr. 1,2,3. >>> Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy – miasto Barczewo.
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości gruntowych niez ...

7 Maj 2023 r. /  
Inwestor
Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Barczewo: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 327)52 obr. 3 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 327)59 obr. 3 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 104)233 obr. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 104)232 obr. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 67 obr. Mokiny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 37)3 obr. Mokiny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)127 obr. Łęgajny (1) […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości w gminie Barcze ...

5 Maj 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z Barczewo, 28.04.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do zbycia. Obręb ewidencyjny: Łęgajny Numer działki: 301/126 Powierzchnia: 0,1025 ha KW Nr: OL1O/00030266/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 67.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości w gminie Barcze ...

5 Maj 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 4.05.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo Numer działki: 68/1 Łączna powierzchnia: 0,0082 ha, KW Nr: OL1O/00144755/1 Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do obsługi komunikacyjnej sąsiadujących działek nr 78/1 i 78/3 w obrębie ew. nr 3 miasta Barczewa. Łączna cena nieruchomości: 2.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A31MU- teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczoneg ...

11 Kwiecień 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2023. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży. Położenie: obręb nr 3 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 300/3 o powierzchni 0,0171ha KW Nr OL1O/00052028/4 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielomieszkaniowym nr 24 położonym w Barczewie przy ulicy Kościuszki Cena lokalu mieszkalnego: 85.400,00zł Cena udziału 10/100 w prawie własności gruntu : 1.600,00zł Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach oraz wykazy ...

11 Kwiecień 2023 r. /  
Inwestor
Ogłoszenia o przetargach oraz wykazy nieruchomości w gminie Barczewo: >> Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Ramsowie 90. >> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 151 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. >> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 118)4 oraz niezabudowanej dz. nr 118)5 obr. ew. Kronowo >> IV Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. >> II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)72 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. >> IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości […]
REDAKTOR: adminMK