Inwestor

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dnia 04.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży. Położenie: obręb Ramsowo Gmina Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 1001 o powierzchni 0,17ha KW Nr OL1O/00180312/8 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielomieszkaniowym nr 36 położonym we wsi Ramsowo wraz z udziałem w działce gruntu Cena lokalu mieszkalnego: 27.300,00zł Cena udziału 211/1000 w prawie własności gruntu : 3.700,00zł Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. […]
REDAKTOR: adminZ

Wykaz nieruchomości gruntowej przezn ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 12/8 Powierzchnia: 0,0120 ha KW Nr: OL1O/00081001/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 8.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości gruntowych

24 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzie ...

9 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek

Wykaz nieruchomości gruntowych

18 Maj 2022 r. /  
Inwestor
>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. Nr 75)43 obr 2 miasta Barczewo pod zabudowę garażową. >> Wykaz nieruchomości gruntowej dz. nr 75)20 obr. 2 miasta Barczewa – służebność >> Wykaz nieruchomości gruntowej dz. nr 259)86 obr. 3 miasta Barczewa – służebność >> Wykaz nieruchomości gruntowej dz. nr 75)21 obr. 2 miasta Barczewa – służebność.  
REDAKTOR: adminMK