Inwestor

Wykaz nieruchomości

29 Marzec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do zbycia. Obręb ewidencyjny: nr 1 miasta Barczewa Numer działki: 151 Powierzchnia: 0,1551 ha KW Nr: OL1O/00012344/3 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 101.000,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: B13MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w […]
REDAKTOR: adminMK

Przetarg nieograniczony

22 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki zabudowanej: 130/12 Powierzchnia działki: 0,1117 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00057740/6 Nr działki niezabudowanej: 123/9 Powierzchnia działki: 0,0164 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00155569/0 Łączna cena wywoławcza: 135.800,00 zł. (w tym 23% VAT) Wysokość wadium: 27.000,00 zł. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 […]
REDAKTOR: adminMK

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

20 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kronowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 370/5 Powierzchnia działki: 0,0200 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00056781/8 Cena wywoławcza: 8.100,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 1.000,00 zł Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowych

17 Luty 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 14.02.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Obręb ewidencyjny: Ramsowo Numer działki: 123/1 Powierzchnia: 0,94 ha KW Nr: OL1O/00149759/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w planie: na terenie, gdzie położona jest działka Nr 123/1 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym MNU – tereny rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy. Przeznaczona do […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości do oddania w u ...

20 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 23 stycznia 2023 r. W Y K A Z Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste: Obręb ewidencyjny: nr 3 Numer działki: 83/2, 78/8 Powierzchnia: 0,0058 ha Księga wieczysta: KW OL1O/00027835/0 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane oraz „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy   Cena nieruchomości: 4.700,00 zł (w tym VAT 23%) Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha KW Nr: OL1O/00036992/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do dzier ...

11 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z Barczewo, 03-01-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb ewidencyjny : Mokiny Nr działki i powierzchnia: dz.nr 174 o pow. 4400m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł dz.nr 83/2 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł Obręb ewidencyjny : Łęgajny Nr działki […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia nieruchomości przeznaczo ...

19 Grudzień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 26)1 w obrębie ew. nr 3 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Grunwaldzka 12 w Barczewie. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 114)1 i 87)6 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.
REDAKTOR: Admin