Inwestor

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

12 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)119 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)120 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)123 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)124 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 167 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 164 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

30 Sierpień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 403 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 404 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 405 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 406 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 407 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 33)85 obr. […]
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

25 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Oznaczenie nieruchomości: obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barczewa, Numer działki: 79/3. Powierzchnia nieruchomości: 0,4547 ha. Powierzchnia do użyczenia: 0,1491 ha. Księga wieczysta: Nr OL1O/00012160/9. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona jako teren usług oświaty. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Forma: użyczenie. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 […]
REDAKTOR: adminZ

Przetargi w Gminie Barczewo

17 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 141/98 Powierzchnia działki: 0,0186 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7 Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.000,00 zł. Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony […]
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dnia 04.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży. Położenie: obręb Ramsowo Gmina Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 1001 o powierzchni 0,17ha KW Nr OL1O/00180312/8 Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielomieszkaniowym nr 36 położonym we wsi Ramsowo wraz z udziałem w działce gruntu Cena lokalu mieszkalnego: 27.300,00zł Cena udziału 211/1000 w prawie własności gruntu : 3.700,00zł Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. […]
REDAKTOR: adminZ

Wykaz nieruchomości gruntowej przezn ...

13 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: nr 3 miasta Barczewo Numer działki: 12/8 Powierzchnia: 0,0120 ha KW Nr: OL1O/00081001/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 8.500,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: A13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości gruntowych

24 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzie ...

9 Czerwiec 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
REDAKTOR: Aleksandra Rojek Rojek