Inwestor

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

28 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)5 obr. ew. 2 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)6 obr. ew. 2 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)7 obr. ew. 2 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)9 obr. ew. 2 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)13 obr. ew. 2 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 87)14 obr. […]
REDAKTOR: Admin

Przetargi nieograniczone na sprzedaż ...

26 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 403 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 404 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 405 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.
REDAKTOR: adminMK

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

26 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów. II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark. (1) PRZETARG nieograniczony 26)1 Barczewo (1) II Gminy przetarg ograniczony na sprzedaż działki 12)8 obr 3 miasta Barczewa (1) II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo. (1) II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. (1)
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

12 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – obr. 1,2 i 3 miasta Barczewa Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – tereny wiejskie
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

12 Wrzesień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)119 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)120 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)123 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 301)124 obr. ew. Łęgajny Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 167 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 164 obr. ew. 1 miasta Barczewo Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

30 Sierpień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 403 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 404 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 405 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 406 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 407 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 33)85 obr. […]
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż - wykaz z ...

25 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r. 1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Oznaczenie nieruchomości: obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barczewa, Numer działki: 79/3. Powierzchnia nieruchomości: 0,4547 ha. Powierzchnia do użyczenia: 0,1491 ha. Księga wieczysta: Nr OL1O/00012160/9. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona jako teren usług oświaty. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Forma: użyczenie. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Przetargi w Gminie Barczewo

17 Lipiec 2022 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 141/98 Powierzchnia działki: 0,0186 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7 Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 3.000,00 zł. Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony […]
REDAKTOR: adminMK