Komunikat

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ...

18 Sierpień 2023 r. /  
Komunikat
ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2023 BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/aukcji/ na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz 608 D Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z póź. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 120.14.2016 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim zarządza się, co następuje: § 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D nr rej. NOL P926, nr nadwozia 31040210548346, rok prod. 1982. Przetarg nastąpi w dniu 30 […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 3 miasto Barczewo Numer działki: 259/95 Powierzchnia: 0,0020 ha KW Nr: OL1O/00055242/1 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 5.900,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: A95KSg- tereny obsługi komunikacji – parking z możliwością realizacji zespołów garaży Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Komunikat
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777
REDAKTOR: adminMK

Kolonie nad Morzem Bałtyckim dla dzi ...

2 Czerwiec 2023 r. /  
Dzieci
Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że trwa nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez *Krajową Radę Izb Rolniczych* w dniach: *- 25.06.2023 do 03.07.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec, *Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec, – *14.08.2023 do 22.08.2023 roku* w miejscowości *Jarosławiec*, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec. Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi *800 zł. Szczegóły oferty w załączeniu.* Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 16 lat (tj. 2007 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych *jest ubezpieczone w […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DL ...

2 Czerwiec 2023 r. /  
Dzieci
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie w okresie wakacji letnich w 2023 roku zaprasza dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Rolniku, jeżeli Twoje dziecko: – cierpi na choroby układu oddechowego, – zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej. Konieczne jest, aby przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlegało ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie – aby ubezpieczenie to trwało nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawą skierowania dziecka […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Raport partnerskiego projektu Cittasl ...

1 Czerwiec 2023 r. /  
Cittaslow
Szanowni Państwo, W imieniu realizatorów: Gminy Sianów, Gminy Asolo i Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow przekazujemy Wam publikację, która została opracowana w ramach międzynarodowego projektu „Co-Decision Co-Mekers Common Europe”, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu unijnego Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Publikacja została przygotowana na podstawie badań przeprowadzonych w 2022 roku wśród mieszkańców 50 miasteczek Cittaslow z Polski i z Włoszech nt. zaangażowania społecznego oraz partycypacji i udziału obywateli w życiu społecznym. Wskazuje podobieństwa i różnice w podejściu do zarządzania wspólnotami polskich i włoskich miasteczek, pokazuje poziom inicjatywności mieszkańców, wpływu i ich realnej sprawczości w rozwiązywanie przez […]
REDAKTOR: Adam Borejszo

Ogłoszenia o konkursach GKRPA

30 Maj 2023 r. /  
Komunikat
Ogłoszenia o konkursach z GKRPA. http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/05/25/programy-profilaktyczne-w-szkolach/, http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/05/25/wakacje-ogloszenie-konkursu/, http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/05/25/wspomaganie-dzialalnosci-instytucji-stowarzyszen-ogloszenie-konkursu/,
REDAKTOR: adminMK

Nabór członków komisji konkursowej

8 Maj 2023 r. /  
Komunikat
Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej.
REDAKTOR: adminJW