Komunikat

Ogłoszenie otwartych konkursów ofer ...

31 Marzec 2023 r. /  
Komunikat
Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert. Zachęcam do składania ofert w ogłoszonych konkursach. Termin składania ofert upływa 21 kwietnia 2023 o godz. 14.00.
REDAKTOR: adminJW

Badanie na temat Funduszy Europejskic ...

21 Marzec 2023 r. /  
Komunikat
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski we współpracy z Departamentem Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prowadzi badanie, dzięki któremu dowiemy się czy mieszkańcy regionu znają pojęcie Funduszy Europejskich, czy pozyskiwanie funduszy ich zdaniem jest trudne oraz pomoże dostosować działania promocyjne do potrzeb mieszkańców. Poniżej link do badania na temat Funduszy Europejskich: https://forms.office.com/r/rq8CpSi2hy Prosimy o wypełnienie ankiety, co zajmie około 5 minut. Z góry serdecznie dziękujemy
REDAKTOR: Adam Borejszo

Nabór wniosków w ramach Gminnej Kom ...

17 Marzec 2023 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się i składania ofert w ramach zadań dofinansowywanych ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie. Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia 2023. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w poniższych linkach: http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/03/17/zarzadzenie-nr-2-2023-dyrektora-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-barczewie-z-dnia-17-03-2023-r/ http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/03/17/522/ http://bip.mopsbarczewo.pl/2023/03/17/zarzadzenie-nr-4-2023-dyrektora-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-barczewie-z-dnia-17-03-2023-r/
REDAKTOR: adminJW

Posiedzenie Gminnej Rady Działalnoś ...

16 Marzec 2023 r. /  
Komunikat
Zapraszam na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
REDAKTOR: adminJW

Akcja "Masz Głos"

27 Luty 2023 r. /  
Komunikacja
Fundacja Batorego informuje o kolejnej edycji akcji „Masz Głos” promującą współpracę samorządów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Szczegóły w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/zapisz-sie-do-akcji-masz-glos/ Więcej szczegółów również na: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11366
REDAKTOR: adminMK

Przetarg nieograniczony

22 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki zabudowanej: 130/12 Powierzchnia działki: 0,1117 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00057740/6 Nr działki niezabudowanej: 123/9 Powierzchnia działki: 0,0164 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00155569/0 Łączna cena wywoławcza: 135.800,00 zł. (w tym 23% VAT) Wysokość wadium: 27.000,00 zł. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 […]
REDAKTOR: adminMK

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

20 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kronowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 370/5 Powierzchnia działki: 0,0200 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00056781/8 Cena wywoławcza: 8.100,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 1.000,00 zł Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowych

17 Luty 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 14.02.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Obręb ewidencyjny: Ramsowo Numer działki: 123/1 Powierzchnia: 0,94 ha KW Nr: OL1O/00149759/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w planie: na terenie, gdzie położona jest działka Nr 123/1 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym MNU – tereny rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy. Przeznaczona do […]
REDAKTOR: adminMK