Komunikat

Wykazów gruntów przeznaczonych do ...

25 Marzec 2022 r. /  
Inwestor
Wykazów gruntów przeznaczonych do dzierżawy: >> Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – tereny wiejskie >> Wykaz – grunty wyznaczone do dzierżawy – Barczewo obr. 3  
REDAKTOR: adminMK

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

22 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z  wzorami wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. >> 319044481_55710384 >> 319044480_55710383  
REDAKTOR: adminMK

Nabory pracowników na stanowiska: in ...

18 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
Ważne ogłoszenie! Burmistrz Barczewa ogłasza nabory pracowników do Urzędu Miejskiego na stanowiska: informatyk podinspektor ds. transportu. Wszelkie informacje, niezbędne wymagania, zakres obowiązków, terminy i miejsce składania wniosków oraz formularze i oświadczenia znajdują się na BIP pod linkami: https://barczewo.bip.net.pl/?a=10531 informatyk https://barczewo.bip.net.pl/?a=10529 podinspektor ds. transportu
REDAKTOR: adminMK

Nowe przetargi ustne nieograniczone

9 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
B U R M I S T R Z    B A R C Z E W A ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU  Działki: Nr 402 o pow. 0,0024 ha (KW OL1O/00045285/1) wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej tj. działka nr 398 o pow. 0,1952 ha (KW OL1O/00184463/9)   Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 402 (wraz z udziałem 1/32 w dz. nr 398) wynosi: 7.100,00 zł (w […]
REDAKTOR: adminMK

Pomagamy Ukrainie z TV Macrosat

9 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
Pomagamy Ukrainie z TV Macrosat. Dodaj swoje ogłoszenie do kanału:
REDAKTOR: adminMK

Aktualizacja e-formularzy na platform ...

7 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
Szanowni Mieszkańcy Gminy Barczewo! W związku z aktualizacją e-formularzy na platformie ePUAP od 14 marca 2022 r. do około 31 marca 2022 r. nie będą działać formularze: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barczewo; deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjo-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Barczewo Deklaracje w wersji papierowej w tym okresie należy składać: – osobiście w Urzędzie Miejskim w Barczewie, – […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie konsultacji w sprawie zmi ...

2 Marzec 2022 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Barczewo do udziału w konsultacjach. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 10.03.2022 r. -23.03.2022 r. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat zaproponowanej zmiany. >>> ogłoszenie konsultacji (1)
REDAKTOR: adminMK

BUDOWA OBWODNICY OLSZTYNA I DYWIT W C ...

23 Luty 2022 r. /  
Drogi
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz Biuro Projektów „IVIA” zapraszają na spotkanie informacyjne ONLINE w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla przedsięwzięcia Budowa Obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 w ramach programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030, które odbędzie się  09 marca 2022 r. (środa) o godz. 16:00. Link do spotkania dostępny na stronie: https://www.trakt.eu/obwodnica-olsztyn-dywity/ Zachęcamy do przestudiowania wszystkich wariantów i wyrażenia swojej opinii poprzez formularz konsultacji. Wypełnione formularze umożliwiające wskazanie preferowanego wariantu oraz przekazanie uwag prosimy przesłać do dnia 30.04.2022 r. na adres e-mail: wnioski-olsztyn@trakt.eu lub pocztą na adres: – GDDKiA Oddział w Olsztynie al. […]
REDAKTOR: adminMK