Komunikat

Akcja "Masz Głos"

27 Luty 2023 r. /  
Komunikacja
Fundacja Batorego informuje o kolejnej edycji akcji „Masz Głos” promującą współpracę samorządów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Szczegóły w załączeniu oraz pod linkiem: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/zapisz-sie-do-akcji-masz-glos/ Więcej szczegółów również na: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11366
REDAKTOR: adminMK

Przetarg nieograniczony

22 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym Wójtowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki zabudowanej: 130/12 Powierzchnia działki: 0,1117 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00057740/6 Nr działki niezabudowanej: 123/9 Powierzchnia działki: 0,0164 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00155569/0 Łączna cena wywoławcza: 135.800,00 zł. (w tym 23% VAT) Wysokość wadium: 27.000,00 zł. Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 130/12 o powierzchni 0,1117 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczo-usługowym oraz z działki nr 123/9 o powierzchni 0,0164 […]
REDAKTOR: adminMK

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

20 Luty 2023 r. /  
Inwestor
B U R M I S T R Z B A R C Z E W A ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kronowo. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU Numer działki: 370/5 Powierzchnia działki: 0,0200 ha Numer księgi wieczystej: OL1O/00056781/8 Cena wywoławcza: 8.100,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Wysokość wadium: 1.000,00 zł Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowych

17 Luty 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 14.02.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Obręb ewidencyjny: Ramsowo Numer działki: 123/1 Powierzchnia: 0,94 ha KW Nr: OL1O/00149759/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w planie: na terenie, gdzie położona jest działka Nr 123/1 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym MNU – tereny rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy. Przeznaczona do […]
REDAKTOR: adminMK

Konsultacje w sprawie likwidacji prze ...

14 Luty 2023 r. /  
Komunikat
Szanowni Państwo, W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Olsztyn – Korsze – granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo – Anielin Gradowo – granica państwa” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” inwestor PKP PLK S.A , Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych na linii kolejowej nr 353 poprzez wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://tinyurl.com/UMiGBarczewo. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2023 r.
REDAKTOR: Adam Borejszo

Protokół z konsultacji społecznych

14 Luty 2023 r. /  
Komunikat
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barczewo zamieszkałymi w sołectwach, dotyczący projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw. >>> Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektów statutów Sołectw Gminy Barczewo 09.02.2023 a
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości do oddania w u ...

20 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 23 stycznia 2023 r. W Y K A Z Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste: Obręb ewidencyjny: nr 3 Numer działki: 83/2, 78/8 Powierzchnia: 0,0058 ha Księga wieczysta: KW OL1O/00027835/0 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane oraz „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy   Cena nieruchomości: 4.700,00 zł (w tym VAT 23%) Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży. Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha KW Nr: OL1O/00036992/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT) w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%) Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy […]
REDAKTOR: adminMK