łowiectwo i myślistwo

Polowania zbiorowe w Gminie Barczewo

25 Październik 2021 r. /  
łowiectwo i myślistwo
Burmistrz Barczewa podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 42a ust. 2 ww. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw, terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2021/22 prowadzonych przez koła łowieckie na terenie Gminy Barczewo.
REDAKTOR: adminZ