Mieszkańcy

Wykazy nieruchomości przeznaczonych ...

22 Wrzesień 2023 r. /  
Mieszkańcy
W Y K A Z  Barczewo, 19-09-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2023.344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb nr 1 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: cz.dz.nr 104/253 o pow. 15m2 KW NR OL1O/00036992/4 – grunt pod budynkiem garażowym typu blaszak, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 dzierżawionej powierzchni gruntów wynosi: 1,71zł + podatek VAT 23% Obręb nr 2 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 295/22 o pow. 66m2 KW NR OL1O/00149564/0 – grunt służący do obsługi nieruchomości, stawka miesięczna […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Umiem pływać 2023

21 Wrzesień 2023 r. /  
Mieszkańcy
„Umiem pływać” Od 8 września 2023 r. uczniowie klas III publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Barczewo rozpoczęli kontynuację realizacji programu „Umiem pływać 2023”. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego główmy celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Z uwagi na położenie Gminy Barczewo blisko jezior i rzek edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych jest zadaniem priorytetowym gminy. Program realizowany jest w Gminie Barczewo od kwietnia 2023 r. i przewiduje zajęcia nauki pływania dla uczniów w ilości […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Na sportowo z gminą Barczewo - TURNI ...

17 Sierpień 2023 r. /  
Mieszkańcy
„Na sportowo z gminą Barczewo” – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski – Barczewo serdecznie zaprasza na turniej siatkówki plażowej, który odbędzie się tradycyjnie na Plaży Miejskiej w Zalesiu 27 sierpnia (niedziela) od godziny 9.00. Zapisy i informacje do 24.08.2023r. pod nr tel. 733 442 440, e-mail: mateusz.makiewicz@barczewo.pl Informacje i dokumenty do pobrania: Załącznik nr 2 zgoda rodzica (1) Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia drużyny (1) Regulamin turnieju siatkówki (1) Komunikat organizacyjny turniej siatkówki (1) a
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach

10 Sierpień 2023 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów: VI Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. VI przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. IV Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)233 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)232 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 301]126 w obrębie ew. Łęgajny […]
REDAKTOR: adminMK

Konsultacje społeczne

2 Sierpień 2023 r. /  
Mieszkańcy
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach: Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz na stronie internetowej gminy www.barczewo.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/barczewo_formularz_uwag_or_oz 2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 28.08.2023 r. o godz. 15.00-17.00 w Urzędzie Miejskim […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości będących włas ...

29 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Komunikat
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż

13 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 7 lipca 2022 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do sprzedaży: Obręb ewidencyjny: nr 2 miasta Barczewo Numer działki: 47/6 Powierzchnia: 0,1009 ha Udział w nieruchomości: 99/100 Księga wieczysta: KW OL1O/00053481/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Ba” – tereny przemysłowe Cena nieruchomości: 80.494,00 zł Przeznaczenie w planie: C22UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej, C27MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDD10 – tereny dróg […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski