Mieszkańcy

Na sportowo z gminą Barczewo - TURNI ...

17 Sierpień 2023 r. /  
Mieszkańcy
„Na sportowo z gminą Barczewo” – TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski – Barczewo serdecznie zaprasza na turniej siatkówki plażowej, który odbędzie się tradycyjnie na Plaży Miejskiej w Zalesiu 27 sierpnia (niedziela) od godziny 9.00. Zapisy i informacje do 24.08.2023r. pod nr tel. 733 442 440, e-mail: mateusz.makiewicz@barczewo.pl Informacje i dokumenty do pobrania: Załącznik nr 2 zgoda rodzica (1) Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia drużyny (1) Regulamin turnieju siatkówki (1) Komunikat organizacyjny turniej siatkówki (1) a
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach

10 Sierpień 2023 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do przetargów: VI Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo. VI przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. IV Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)233 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 104)232 w obr. ew. 1 miasta Barczewa Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 301]126 w obrębie ew. Łęgajny […]
REDAKTOR: adminMK

Konsultacje społeczne

2 Sierpień 2023 r. /  
Mieszkańcy
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barczewo. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach: Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz na stronie internetowej gminy www.barczewo.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/barczewo_formularz_uwag_or_oz 2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 28.08.2023 r. o godz. 15.00-17.00 w Urzędzie Miejskim […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości będących włas ...

29 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Komunikat
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777
REDAKTOR: adminMK

Nieruchomości na sprzedaż

13 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Barczewo, 7 lipca 2022 r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. jedn. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do sprzedaży: Obręb ewidencyjny: nr 2 miasta Barczewo Numer działki: 47/6 Powierzchnia: 0,1009 ha Udział w nieruchomości: 99/100 Księga wieczysta: KW OL1O/00053481/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Ba” – tereny przemysłowe Cena nieruchomości: 80.494,00 zł Przeznaczenie w planie: C22UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej, C27MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KDD10 – tereny dróg […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultu ...

5 Lipiec 2023 r. /  
Kultura i sport
Burmistrz Barczewa ogłasza nabór wniosków na nagrody w poniższych kategoriach: 1) Nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Barczewo, 2) Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Barczewo. Szczegóły w regulaminie. Wniosek o przyznanie nagrody w formie pisemnej powinien zawierać: 1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do Nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 2) prezentację kandydata (kandydatów) do Nagrody wraz z informacjami dotyczącymi całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy Nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Budżet Obywatelski na rok 2024

4 Lipiec 2023 r. /  
Budżet Obywatelski
Od 3 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. przyjmowane będą propozycje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Zgłaszane projekty muszą mieć charakter inwestycyjny i dotyczyć zadań własnych gminy. W tym roku swój projekt będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec Barczewa. Każdą zgłoszoną propozycję projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa należy poprzeć podpisami min.7 mieszkańców Miasta Barczewa. Na realizację wszystkich inwestycji planuje się przeznaczyć 550 000,00 zł. Barczewski Budżet Obywatelski to dla mieszkańców wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminnego. Daje on […]
REDAKTOR: adminMK