Mieszkańcy

Posiedzenie Gminnej Rady Działalnoś ...

9 Wrzesień 2022 r. /  
Komunikat
Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godzinie 09.30 w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad).
REDAKTOR: adminJW

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

6 Wrzesień 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >> Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 250, 249)3 obr. ew. 3 miasta Barczewo >> II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark. >> PRZETARG nieograniczony 26)1 Barczewo >> II Gminy przetarg ograniczony na sprzedaż działki 12)8 obr 3 miasta Barczewa >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo. >> II PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków w GKRPA

1 Wrzesień 2022 r. /  
Mieszkańcy
O G Ł O S Z E N I E Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu: Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł. Profilaktyka uniwersalna: Zad. II udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; Pkt.2 Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo Wynagrodzenie – 26.135 zł. Materiały do prowadzenia zajęć – 21.012 zł. Zad. III Prowadzenie profilaktycznej […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

30 Sierpień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 403 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 404 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 405 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 406 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 407 obr. ew. 2 miasta Barczewo >>> Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 33)85 obr. […]
REDAKTOR: adminMK

III Festiwal Wielu Kultur

22 Sierpień 2022 r. /  
Mieszkańcy
Wielkimi krokami zbliża się barwne, wielokulturowe wydarzenie o nazwie „III Festiwal Wielu Kultur” w Barczewie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń proponowanych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Jest ono spotkaniem artystów różnych kultur, wyznań i narodowości, oraz fantastycznej publiczności otwartej na muzykę nieoczywistą, ciekawe stylizacje, wręcz teatralno-muzyczne wycieczki ze sztuką. Głównym elementem festiwalu jest koncertowa niedziela. W tym roku, 28 sierpnia od godz. 15.00, na scenie będziemy gościć cztery zespoły. Każdy specjalizuje się w innym kierunku muzycznym, prezentuje inny kraniec kultury co tworzy ten festiwal tak niezwykłym. A czego możemy się spodziewać? Nie będzie delikatnego wprowadzenia i supportu, […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości zabudowanej wyzn ...

11 Sierpień 2022 r. /  
Mieszkańcy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym wyznaczonym do sprzedaży. Położenie: obręb Leszno gmina Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 24/2 o powierzchni 0,0895ha KW Nr OL1O/00141572/3 Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 1 położona we wsi Leszno gmina Barczewo. Cena nieruchomości: 68.000,00zł w tym cena budynku mieszkalnego -55.000,00zł , cena działki – 13.000,00zł Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o […]
REDAKTOR: adminMK

Koncerty przeniesione

31 Lipiec 2022 r. /  
Kultura i sport
UWAGA! Ze względu na warunki pogodowe wszystkie koncerty odbędą się w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, przy ul. Grunwaldzkiej 15.
REDAKTOR: adminZ