Mieszkańcy

Powszechny Spis Rolny - PSR 2020

17 Wrzesień 2020 r. /  
Komunikat
Powszechny Spis Rolny – PSR 2020 Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym […]
REDAKTOR: adminZ

Zapisy do grupy teatralnej

9 Wrzesień 2020 r. /  
Kultura i sport
LUBISZ TEATR? CHCESZ POZNAĆ TAJNIKI AKTORSTWA, BAWIĆ SIĘ SŁOWEM, GESTEM, RUCHEM? DOŁĄCZ DO NASZEJ TEATRALNEJ GRUPY! Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie ogłasza zapisy do powstającego teatru amatorskiego dla dorosłych i młodzieży pod nazwą „TEATR PORUSZENIA”. „TEATR PORUSZENIA” ma formę otwartą. Kierowany jest do osób dorosłych i młodzieży. Każdy, kto czuje potrzebę lub chęć uczestniczenia w takiej formie aktywności znajdzie tu dla siebie miejsce. Spotkania teatralne będą prowadzone raz w tygodniu, w poniedziałek od godziny 15.30 do 17.30, z wyłączeniem okresu ferii, wakacji oraz świąt. Zapisy 28 września /pn/ 2020 r. od godziny 15.30 do 17.30 w Skarbcu Kultury Europejskiej, ul. Grunwaldzka […]
REDAKTOR: adminZ

Woda niezdatna do picia! - Aktualizac ...

2 Wrzesień 2020 r. /  
Komunikat
Aktualizacja z dnia 9.09.2020 r. Aktualizacja z dnia 8.09.2020 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W OLSZTYNIE Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Olsztynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Barczewie zaopatrującego miejscowości: Barczewo, Barczewski Dwór, Kaplityny, Kołaki, Kronowo, Kronówko, Lamkowo, Łapka, Nikielkowo, Próle, Radosty, Rycybalt, Ruszajny, Stare Włóki, Wipsowo, Wójtowo, Wrócikowo, Maruny, Szynowo, Tęguty, część Łęgajn stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Trwają prace mające na celu […]
REDAKTOR: adminZ

Weź sprawy we własne ręce

27 Sierpień 2020 r. /  
Budżet Obywatelski
11 września 2020 r. startuje nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewo na 2021 rok. W tym roku mieszkańcy Barczewa mogą zdecydować o przeznaczeniu 248 000 złotych. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewo na 2021 rok może zgłosić każdy mieszkaniec Barczewa. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 7 podpisów poparcia wśród mieszkańców Barczewa oraz złożyć go najpóźniej do 30 września 2020 roku. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. Może to być np. chodnik, ulica, przejście dla pieszych, przystanek, latarnia, ścieżka rowerowa lub piesza, boisko, siłownia […]
REDAKTOR: adminMK

Zmiany w pracy Urzędu Miejskiego od ...

10 Sierpień 2020 r. /  
Komunikat
ZARZĄDZENIE Nr 0050.173.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Barczewie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 […]
REDAKTOR: adminZ

Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu s ...

10 Sierpień 2020 r. /  
Mieszkańcy
Urząd Miejski w Barczewie informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. zmianie uległy przepisy dotyczące ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, pisemne umowy dzierżawy gruntów, zawierane na co najmniej 10 lat przez rolników, ubiegających się o świadczenia określone w przywołanej ustawie, są potwierdzane przez wójtów gmin właściwych ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Barczewie (osoba do kontaktu: Iwona Mazurek – Starszy specjalista ds. wymiaru podatków  i opłat, pok. nr 16, tel. 89 514 83 46 wew. 49).
REDAKTOR: adminMK

Działania Policji na terenie Amfitea ...

7 Sierpień 2020 r. /  
Mieszkańcy
Wandale w akcji W związku z licznymi przypadkami dewastacji mienia i zakłócania porządku publicznego na terenie Amfiteatru Miejskiego w Barczewie na ul. Niepodległości, Policja oraz Straż Miejska objęła działaniem priorytetowym teren Amfiteatru oraz jego okolice od 1 czerwca 2020 roku, aby wyeliminować akty wandalizmu i wzmożyć aktywność Policji na tym terenie. Niszcząc miejsca służące wszystkim mieszkańcom, zakłócając porządek publiczny oraz spożywając tam alkohol, osoby te narażają się poważne konsekwencje prawne. Również teren wsi Bartołty Wielkie został objęty działaniem priorytetowym od 1 czerwca  2020 roku w związku z licznymi przypadkami spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego, w szczególności w obrębie sklepów […]
REDAKTOR: adminMK