Mieszkańcy

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu I ...

21 Październik 2022 r. /  
Mieszkańcy
Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach: 9:00 – 14:00. Adres siedziby: Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1 11- 010 Barczewo Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego telefon: 89 512 54 82 Serdecznie zapraszamy
REDAKTOR: adminZ

„Umiem pływać”

18 Październik 2022 r. /  
Dzieci
Gmina Barczewo bierze udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który dedykowany jest dla uczniów klas I-III. W programie uczestniczą publiczne szkoły podstawowe gminy Barczewo: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach. Realizacja zajęć nauki pływania odbywa się w terminach 02.06.2022 – 20.06.2022; 05.09.2022 – 24.10.2022 r. Program wpływa na: • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

18 Październik 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ulicy Niepodległości 2 w Barczewie
REDAKTOR: Admin

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JOD ...

12 Październik 2022 r. /  
Komunikat
a Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Barczewo za pośrednictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie tabletki zawierające jodek potasu. Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu […]
REDAKTOR: adminMK

Erasmus+ Jak pozyskać dotację?

10 Październik 2022 r. /  
Dzieci
JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS + Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli O granty w nowym Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą! Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawne i terminowe złożenie wniosku do programu. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dyrektor szkoły lub inna odpowiedzialna osoba. Więcej informacji […]
REDAKTOR: adminZ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

7 Październik 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz – grunty pod garażami wyznaczone do dzierżawy – obr.1, 2 i 3 m. Barczewo
REDAKTOR: Admin

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ...

7 Październik 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)72 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieogranicznony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 301]120 w obr. ew. Łęgajny Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)70 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 164 w obrębie ew. 1 miasta Barczewa. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. […]
REDAKTOR: Admin

Lista kandydatów zgłoszonych do Gmi ...

3 Październik 2022 r. /  
Komunikat
Zapraszam do zapoznania się z listą kandydatów na członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2022-2025. Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrani członkowie Rady na zebraniu delegatów.
REDAKTOR: adminJW