oferta

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

20 Październik 2023 r. /  
Komunikat
Informacja o III naborze na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 31 października 2023 r. do godz. 15.00.  Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=12026
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

8 Wrzesień 2023 r. /  
oferta
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 20 września 2023 r. do godz. 15.00.  Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11888
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości będących włas ...

29 Lipiec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVII(612)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Barczewo, Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: Wykaz dz. 70)2 obr. 2 Barczewo
REDAKTOR: adminMK

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

26 Lipiec 2023 r. /  
Komunikat
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11777
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

10 Czerwiec 2023 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w mieście Barczewo obr. 1,2,3. >>> Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy – miasto Barczewo.
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości

29 Marzec 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do zbycia. Obręb ewidencyjny: nr 1 miasta Barczewa Numer działki: 151 Powierzchnia: 0,1551 ha KW Nr: OL1O/00012344/3 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Cena nieruchomości: 101.000,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami) Przeznaczenie w planie: B13MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. Forma zbycia: sprzedaż Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w […]
REDAKTOR: adminMK

Wykaz nieruchomości gruntowych

17 Luty 2023 r. /  
Inwestor
W Y K A Z  Barczewo, 14.02.2023 r Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia. Obręb ewidencyjny: Ramsowo Numer działki: 123/1 Powierzchnia: 0,94 ha KW Nr: OL1O/00149759/4 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w planie: na terenie, gdzie położona jest działka Nr 123/1 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym MNU – tereny rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy. Przeznaczona do […]
REDAKTOR: adminMK

Nabór na stanowiska urzędnicze

3 Luty 2023 r. /  
Mieszkańcy
Burmistrz Barczewa informuje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze: II nabór na urzędnicze stanowisko pracy specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji a II nabór na urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 9 lutego 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:  https://barczewo.bip.net.pl/?a=11303 a Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Barczewie Nabór na urzędnicze stanowisko pracy informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 21 lutego 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść […]
REDAKTOR: adminMK