Urząd Miejski

Pierwsze rokowania na sprzedaż nieru ...

28 Wrzesień 2023 r. /  
Inwestor
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) §25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j.) BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa Przedmiotem rokowań jest nieruchomość położona w Barczewie (obręb 3 miasta Barczewo), przy ulicy Grunwaldzkiej 12, składająca się z działek nr 249/3 i 250 o łącznej powierzchni 0,0281 ha, posiadająca urządzoną […]
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie konsultacji społecznych ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zmiany uchwały Nr XX(125)12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Barczewo oraz trybu powoływania jej członków w zakresie zmiany załącznika stanowiącego Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie oraz udziału w konsultacjach społecznych. Dokumenty: Załącznik do ogłoszenia – formularz (2) Projekt uchwały Ogłoszenie konsultacji – projekt Uchwały RM w Barczewie w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenie konsultacji społecznych

27 Wrzesień 2023 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z treścią projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 oraz do udziału w konsultacjach społecznych. Dokumenty: Załącznik do ogłoszenia – formularz Projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Ogłoszenie konsultacji – projekt Rocznego programu współpracy na 2024r
REDAKTOR: adminMK

Ogłoszenia o przetargach na sprzeda ...

27 Wrzesień 2023 r. /  
Inwestor
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych: Przetarg- sprzedaż zabudowy siedliskowej wraz z drogą wewnętrzną (obr. Kronowo, dz. nr 118)4 i 118)5) Przetarg ograniczony – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Barczewo, obr. 1, dz. nr 158) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 2, dz. 51]71) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 2, dz. 51]70) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (Barczewo obr. 1, dz. 151) Przetarg – sprzedaż terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (obr. Łęgajny, dz. 301]126) Przetarg – sprzedaż terenu pod […]
REDAKTOR: adminMK

Wykazy nieruchomości przeznaczonych ...

22 Wrzesień 2023 r. /  
Mieszkańcy
W Y K A Z  Barczewo, 19-09-2023r. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2023.344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy. Obręb nr 1 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: cz.dz.nr 104/253 o pow. 15m2 KW NR OL1O/00036992/4 – grunt pod budynkiem garażowym typu blaszak, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 dzierżawionej powierzchni gruntów wynosi: 1,71zł + podatek VAT 23% Obręb nr 2 miasta Barczewo Nr działki i powierzchnia: dz.nr 295/22 o pow. 66m2 KW NR OL1O/00149564/0 – grunt służący do obsługi nieruchomości, stawka miesięczna […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Umiem pływać 2023

21 Wrzesień 2023 r. /  
Mieszkańcy
„Umiem pływać” Od 8 września 2023 r. uczniowie klas III publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Barczewo rozpoczęli kontynuację realizacji programu „Umiem pływać 2023”. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego główmy celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Z uwagi na położenie Gminy Barczewo blisko jezior i rzek edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych jest zadaniem priorytetowym gminy. Program realizowany jest w Gminie Barczewo od kwietnia 2023 r. i przewiduje zajęcia nauki pływania dla uczniów w ilości […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

8 Wrzesień 2023 r. /  
oferta
Nabór na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 20 września 2023 r. do godz. 15.00.  Pełna treść ogłoszenia pod linkiem: https://barczewo.bip.net.pl/?a=11888
REDAKTOR: adminMK

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ...

18 Sierpień 2023 r. /  
Komunikat
ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2023 BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego/aukcji/ na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes-Benz 608 D Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z póź. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 120.14.2016 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim zarządza się, co następuje: § 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz 608 D nr rej. NOL P926, nr nadwozia 31040210548346, rok prod. 1982. Przetarg nastąpi w dniu 30 […]
REDAKTOR: Zbigniew Kozłowski