Urząd Miejski

Nabór na urzędnicze stanowisko prac ...

2 Styczeń 2023 r. /  
praca
a UWAGA! Burmistrz Barczewa informuje o przedłużeniu do 24 stycznia 2023 r. terminu składania ofert w naborze na stanowisko specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=26150&bar_id=11257 Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Specjalista ds. dróg w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:  https://barczewo.bip.net.pl/?a=11214 a
REDAKTOR: adminMK

Nabór wniosków o przyznanie nagród ...

20 Grudzień 2022 r. /  
Sport
Zgodnie z uchwałą Nr XLIX(486)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27.10.2022r. Burmistrz Barczewa ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej za wysokie wyniki sportowe w 2022 roku. Nabór wniosków do dnia 30 grudnia 2022 roku. Szczegóły : https://barczewo.bip.net.pl/?a=11190
REDAKTOR: adminZ

Ogłoszenia nieruchomości przeznaczo ...

19 Grudzień 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)71 w obr. ew. 2 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 26)1 w obrębie ew. nr 3 miasta Barczewa. II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Grunwaldzka 12 w Barczewie. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych dz. nr 114)1 i 87)6 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.
REDAKTOR: Admin

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

2 Grudzień 2022 r. /  
Inwestor
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz dzierżaw – miasto barczewo od 02.12.2022 do 22.12.2022 obręb 1,2 i 3
REDAKTOR: Admin

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

29 Listopad 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 337)2 w obr. ew. Mokiny. Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej teren dróg wewnętrznych 123)9 Wójtowo Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 118)5 w obr. ew. Kronowo. Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 370)5 w obr. ew. Kronowo. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny Ramsowo 90 m 2
REDAKTOR: Admin

Nabór wniosków na zakup węgla

25 Listopad 2022 r. /  
Mieszkańcy
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA o naborze wniosków na zakup węgla Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego od dnia 23.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w wersji papierowej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (w tym przypadku wniosek musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny). Wersję papierową należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 1. Formularze wniosku dostępne są na stronie barczewo.bip.net.pl w zakładce – Sprzedaż węgla lub w Urzędzie Miejskim w Barczewie – pok. nr l i pok. nr 5. Pomoc przy wypełnianiu wniosku oraz szczegółowe informacje na temat wniosków i całej […]
REDAKTOR: adminZ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d ...

23 Listopad 2022 r. /  
Inwestor
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo, przeznaczonych do zbycia: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny Ramsowo 90 m 1
REDAKTOR: Admin

Informacja o przeprowadzonych konsult ...

22 Listopad 2022 r. /  
Komunikat
Burmistrz Barczewa informuje o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
REDAKTOR: adminJW