Jednostki Organizacyjne

Zakłady budżetowe

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie,

Dyrektor: Robert Brzóska
11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15, tel. 89 5149 912,
e-mail: zbkbarczewo@barczewo.pl   www.zbk.barczewo.pl

 

Jednostki budżetowe

Urząd Miejski w Barczewie

11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1
tel. 89 514 84 39 e-mail: umb@barczewo.pl  www.barczewo.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dyrektor: Jarosław Złotkowski
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 97 98  e-mail: mopsbarczewo@wp.pl  www.mopsbarczewo.pl

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

Dyrektor: Barbara Szałaj-Borowiec
11-010 Barczewo Plac Ratuszowy 1
tel. 89 514 84 39  e-mail: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl  www.mzoiz.barczewo.pl

Instytucje upowszechniania kultury

Centrum Kulturalno-Biblioteczne 

Dyrektor: Robert Tokarski
11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81 e-mail: ckb@barczewo.pl  www.ckb.barczewo.pl

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Miejska Przychodnia Zdrowia

Dyrektor: dr Tadeusz Plawgo
11-010 Barczewo ul. Lipowa 2
tel. 89 514 82 35 e-mail: przychodnia@barczewo.pl  www.przychodniabarczewo.pl

Spółki ze 100% udziałem gminy:

Zakład Usług Komunalnych

Prezes: Beata Szewczyk
11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15
tel. 89 514 84 66  e-mail: zuk@barczewo.pl  www.nzuk.barczewo.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Prezes: Jacek Kasprzak
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5
tel. 89 514 85 13  e-mail: zwik.barczewo@gmail.com  www.zwikbarczewo.pl