Nowe linie B1-B5

Uwaga!. Zmiana rozkładu jazdy na linii B2.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. funkcjonowanie rozpoczynają nowe linie komunikacyjne
na terenie Gminy Barczewo na trasie:
– linia B1- Barczewo-Wipsowo przez Ramsowo
– linia B2- Barczewo-Leszno przez Bartołty Wielkie
– linia B3- Barczewo-Klucznik przez Jedzbark, Odryty
– linia B4- Barczewo-Radosty przez Kronowo, Lamkowo
– linia B5- Barczewo-Barczewko przez Szynowo, Tuławki, Biedowo
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na powyższych liniach jest Gmina Barczewo.
Zaplanowane trasy busów pozwolą na swobodne przemieszczanie się z miejsca zamieszkania
do miasta Barczewa oraz ewentualną dalszą podroż liniami 114 i 124 relacji Barczewo-Olsztyn.
Wprowadzone linie komunikacyjne poprawią komfort życia Mieszkańców Gminy Barczewo.

 


Za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym obowiązują następujące opłaty:

Lp. Rodzaj i nazwa biletu Cena w złotych (brutto) Cena w złotych (brutto)
Normalny Ulgowy
1. Bilet jednorazowy 4 zł 2 zł
2. Bilet miesięczny 120 zł 60 zł

Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się w Uchwale Nr XL(382)2021 Rady Miejskiej
w Barczewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo, natomiast informacje dotyczące wykazu osób uprawnionych do ustawowych zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo znajdują się w Uchwale Nr XLIX(485)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Barczewo.

 

Link do uchwał wymienionych powyżej:

https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=19091&bar_id=7154

https://barczewo.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=24630&bar_id=7154

 

Zakup biletów miesięcznych na poszczególne linie komunikacyjne B1-B5:

– proszę dzwonić pod nr tel. 511668893

– lub kontakt mailowy pod adresem: bilety.barczewo@op.pl