Wiadomości Barczewskie – gazeta online

Informator Samorządowy „Wiadomości Barczewskie”.
Dzięki tej witrynie będą Państwo mogli pobrać wersję  gazety w formacie PDF, a także przeczytać artykuły niepublikowane w wersji papierowej.
Będzie również łatwiej Państwu skontaktować się z redakcją. Gorąco zachęcamy do współpracy.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, nie odpowiada i nie zamieszcza tekstów anonimowych.

Materiały i informacje prosimy przesyłać na e-mail: gazeta@barczewo.pl

Redakcja

Kliknij w obrazek, żeby przejść na stronę „Wiadomości Barczewskich”

Gazeta samorządowa
Gazeta samorządowa

Bieżący numer w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie, ul. Mickiewicza 40 (nad bankiem), w Informacji Turystycznej, Salonie Muzycznym (muzeum) w Barczewie, ul. Mickiewicza 12 i 13, w bibliotece mieszczącej się obecnie w Skarbcu Kultury Europejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Barczewie, a także u sołtysów.