Pogoda w Barczewie

Piątek 23.02.2024
Romany, Damiana i Polikarpa
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Informacja o kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data opublikowania: 4 Październik 2023
Autor: adminMK
DRUKUJ

Uwaga mieszkańcy Gminy Barczewo!

Prowadzona jest kontrola przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Straży Miejskiej w zakresie wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, na obszarach nieskanalizowanych na terenie gminy Barczewo – zgodnie z ustalonym Planem Kontroli.

Właściciel nieskanalizowanej nieruchomości jest zobowiązany do okazania podczas przeprowadzonej kontroli:

– umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Barczewa na opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników z indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

– dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych (np. faktur, paragonów, rachunków).

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Informuję, że właściciel nieruchomości może zawrzeć jednocześnie kilka umów z różnymi przedsiębiorcami. Poza umową należy żądać od przedsiębiorcy dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych każdorazowo po opróżnieniu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia ww. kontroli z właścicielem nieruchomości w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Podczas przeprowadzenia takiej kontroli należy:

– okazać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Barczewa na opróżnianie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników z  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

– okazać dowody potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (faktur, paragonów, rachunków),

– okazać zdjęcia szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (z zewnątrz),

– okazać zdjęcie tabliczki adresowej umieszczonej na budynku,

– przedstawić informacje o ilości zużytej wody w przeliczeniu na miesiąc lub kwartał

– przedstawić informacje o pojemności szczelnego zbiornika (szamba),

Ponadto gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy przystępują do eksploatacji ww. urządzeń oraz którzy nie dopełnili tej formalności, a posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w pokoju nr 5.

Formularz zgłoszeniowy szczelnego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie internetowej https://barczewo.bip.net.pl/ zakładka Ochrona Środowiska/nieczystości ciekłe oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie – pokój nr 5.

Polecane aktualności

IV nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika

IV nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika

23 Luty 2024 r. /  

Informacja o IV naborze na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=12309

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 Luty 2024 r. /  

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W związku z pracami nad programem rozwoju pn. 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐮 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐫𝐨𝐤𝐮 zapraszamy mieszkańców naszego powiatu na konsultacje społeczne.

1_Projekt programu rozwoju powiatu olsztyńskiego_415530_501959 0_Ogłoszenie o konsultacjach

2_Załącznik do projektu programu rozwoju powiatu-diagnoza_415532_501961

3_Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu rozwoju

4_formularz zglaszania opinii

 

 

 

III nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie

III nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie

12 Luty 2024 r. /  

III nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=12298

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka