Przejście dla pieszych Wojska Polskiego/Harcerska w Barczewie

Inwestycja pn. „Bezpieczny pieszy w Barczewie – rozbudowa przejścia dla pieszych nr 1 w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Harcerskiej w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych” została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji to 34 424,54 zł, natomiast wartość dofinansowania to 27 539,63 zł.

Opis projektu:
Ulica Wojska Polskiego stanowi główny ciąg komunikacyjny. Jest ulicą przelotową o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Jest to ulica ogólnodostępna, dwukierunkowa z pierwszeństwem przejazdu i ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Ulica Wojska Polskiego w Barczewie jest ulicą gminną. Stanowi główny ciąg komunikacyjny miasta Barczewa. Zbiera bezpośredni ruch z ulic podporządkowanych: Kraszewskiego, Słowackiego, Osiedle Słoneczne, Harcerska, Północna, które położone są w tym rejonie.

Z przejścia dla pieszych nr 1 w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i ul. Harcerskiej w Barczewie w dużej mierze korzystają dzieci uczęszczające do szkoły w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach roku (jesienią i zimą dzieci idą i wracają ze szkoły i przedszkoli kiedy jest już ciemno). Dzieci zmierzające na zajęcia pozalekcyjne w godzinach popołudniowych i wieczornych również użytkują ww. przejście dla pieszych. Należało im zapewnić dostateczne bezpieczeństwo.

Cele projektu:
– Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji o dużym natężeniu ruchu (szkoła, obiekt sportowy), a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego;
– Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na terenie miasta Barczewa;
– Efektywne wykorzystanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych lampami ulicznymi led.

Planowane efekty projektu:
Doświetlono obustronne dwiema lampami ulicznymi led przejście dla pieszych nr 1 w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Harcerskiej w Barczewie, zamontowano 2 szt. tabliczek T-27, zastosowano systemu informacji fakturowej na dojściach do przejścia, co poprawiło funkcjonalność przejścia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz w bardzo dużym stopniu podniesie bezpieczeństwo i komfort użytkownikom ulicy Wojska Polskiego.

Realizacja ww. zadania poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania ww. przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, a tym samym poprawi jakość życia mieszkańców Barczewa.