Przebudowa drogi w Tumianach

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji to 489 982,19 zł, natomiast wartość dofinansowania to 288 823,31 zł.

Opis projektu:
Droga nr 164031 N jest drogą ogólnodostępną, dwukierunkową znajdującą się we wschodniej części Gminy Barczewo, w centralnej części powiatu olsztyńskiego. Przedmiotowa droga stanowi przede wszystkim dojazd do miejscowości Tumiany. Droga nr 164031 N stanowi jedyne połączenie miejscowości Tumiany z Barczewem, a tym samym z Olsztynem, gdzie znajdują się główne ośrodki życia społeczno-gospodarczego.
Droga gminna Nr 164031 N stanowi z jednej strony połączenie z drogą powiatową NR 1483 N Jeziorany – Ramsowo – Bartołty Wielkie, natomiast z drugiej strony łączy się bezpośrednio z drogą serwisową drogi krajowej nr 16 (DK 16). Droga powiatowa Nr 1483 N stanowi dogodny dojazd do drogi krajowej nr 16 (DK 16), a tym samym do Biskupca, Kromerowa i Kierzbunia.

Cele projektu:
1. Poprawa infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa;
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich, do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz inwestycji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, jak również poprawa infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

Planowane efekty projektu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 164031 N na odcinku o długości 961,00 m.