Przebudowa drogi w Radostach – IV etap

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Radosty IV etap” została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita wartość inwestycji to 362 161,05 zł, natomiast wartość dofinansowania to 189 228,00 zł.

Opis projektu:
Przebudowana droga wewnętrzna w Radostach stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w tej miejscowości. Łączy się ona z drogą powiatową Nr 1438 N Tuławki – Lamkowo. Miejscowość Radosty za pośrednictwem drogi powiatowej nr 1438 N i nr 1475 N poprzez miejscowość Lamkowo ma połączenie z drogą wojewódzką nr 595 w miejscowości Kronowo. Poza tym przedmiotowa droga wewnętrzna w Radostach łączy się poprzez drogę gminną Nr 164 002 N, z drogą powiatową Nr 1442 Ni nr 1430 N, która w miejscowości Barczewo łączy się z drogą serwisową drogi krajowej 16 (DK 16). Jednocześnie poprzez drogę powiatową nr 1438 N planowana do przebudowy droga wewnętrzna w Radostach łączy się miejscowością Tuławki (Gmina Dywity), a stąd drogą powiatową nr 1449 N łączy się z Olsztynem – głównym ośrodkiem życia społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Cele projektu:
– Poprawa infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa;
– Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich, do lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz inwestycji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, jak również poprawa infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

Planowane efekty projektu:
Przebudowa drogi wewnętrznej w Radostach na odcinku 343 m umożliwiła mieszkańcom dogodną komunikację pieszą i samochodową do miejsc komunikacji zbiorowej. Poprzez połączenie z drogami wyższych kategorii istnieje możliwość przemieszczania się do innych miejscowości, położonych na terenie gmin ościennych.
Przebudowa drogi wewnętrznej przyczyniła się do skomunikowania miejscowości Radosty z nadrzędną siecią drogową, co spowodowało znaczną poprawę zewnętrznej dostępności transportowej Radost. Infrastruktura ta, komunikująca miejscowość Radosty z nadrzędną siecią drogową przyczyniła się ponadto do znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności transportowej miejscowości Radosty, jak i Gminy Barczewo i ich wewnętrznej spójności.