Świetlica w Niedźwiedziu

Świetlica w Niedźwiedziu

Aktualizacja 24.07.2020

24 lipca 2020 roku świetlica w Niedźwiedziu została oficjalnie otwarta. W wydarzeniu brał udział Burmistrz Andrzej Maciejewski, Wiceburmistrz Piotr Mostek, sołtys Niedźwiedzia Tomasz Kaczor, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Jarosław Sarnowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka, radni Rady Miejskiej, zaproszeni goście i mieszkańcy Niedźwiedzia oraz okolic.

Zakończono prace budowlane przy adaptacji budynku kotłowni

 

Dobiega końca adaptacja budynku kotłowni na świetlicę w miejscowości Niedźwiedź.

Trwają roboty budowlane. Wykonano izolację fundamentów 90%, roboty rozbiórkowe 90%, dach konstrukcja 100%, dach pokrycie 100%, roboty instalacyjne elektryczne 90%, roboty instalacyjne wod.-kan. 80%, roboty tynkarskie 60%, roboty wykończeniowe 10%.

Wartość zadania – 778.080,49 zł

Wartość robót zgodnie z okresem rozliczeniowym 100.250,00 zł ( za rok 2019)

Wartość robót budowlanych 678.080,49 zł

Prace budowlane przy adaptacji budynku kotłowni