Ulica Lipowa w Łęgajnach

Przebudowa ulicy Lipowej w Łęgajnach

Roboty ziemne i montażowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonane są na poziomie 80%. Podbudowę i krawężnik drogi wykonano w 80%. Wjazdy na posesję wykonano również w 80%.

Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni drogi z kostki betonowej.

Wartość zadania 1.472.817,78 zł – FDS

Budowa ulicy Lipowej