Ulica Szczepańskiego w Barczewie

Ulica Szczepańskiego w Barczewie

Trwa przebudowa ul. Szczepańskiego w Barczewie. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników
z kostki betonowej. Wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej na długości 45,00 mb.

Wartość inwestycji: 492 120,00 zł (FDS).

Termin zakończenia zgodnie z umową: 30.09.2020 r. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na przełomie czerwca
i lipca br.

Ulica Szczepańskiego w Barczewie  podczas budowy