Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy

Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy

Zabezpieczono skarpy przy ulicy Armii Krajowej 1 i 1A: wykonano pionową część muru oporowego 100%, oczepu muru oporowego 100%, odwodnienie liniowe wzdłuż muru oporowego 100%, podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej 100%. Zagospodarowano brzegi rzeki Pisy w 100 procentach: wykonano kładkę, taras widokowy z balustradami, wykonano podbudowę pod ścieżkę przy byłym cmentarzu ewangelickim, wykonano schody terenowe, wykonano stan surowy zamknięty budynku sanitarnego.
Rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu skarpy przy ulicy Armii Krajowej 1 i 1A.
Wykonano instalację kanalizacji deszczowej za murem oporowym 95%, wykonano montaż balustrad na murze oporowym 90%, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 95%.
Zagospodarowano brzegi rzeki Pisy: m.in. wykonywano zabijanie kołków umacniających brzegi rzeki 95%, uporządkowano teren między brzegiem rzeki a zabudową do mostu 95%, wykonano okablowanie pod lampy oświetleniowe 95%, wykonano rampę przy schodach skarpowych 95%, wykonano balustrady drewniane na schodach terenowych 100%. Wszystkie prace w tej grupie zadaniowej wykonano średnio w 90 %.

Wartość wszystkich robót zgodnie z umową 3.152.469,20 zł/ brutto.

Wartość robót dodatkowych 100.000 zł/ brutto.