Pogoda w Barczewie

Sobota 27.11.2021
Waleriana, Wirgiliusza i Maksyma
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Dobry
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

MOF 2030+ – 2. etap konsultacji

Data opublikowania: 4 Listopad 2021
Autor: adminMK
DRUKUJ

Drodzy Mieszkańcy i Drogie Mieszkanki!

Rozpoczyna się 2. etap konsultacji społecznych na temat Planu zrównoważonej mobilności miejskiej MOF Olsztyna! Będziemy rozmawiać o tym, jak zorganizować mobilność w MOF, by zapewnić komfort poruszania się i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu – każdy z nas wie, jak ten temat jest ważny. W związku z tym zapraszamy wszystkich Was do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:

• 4.11 (czwartek), 17.00-19.00, spotkanie on-line, link: https://tiny.pl/9w943

• 5.11 (piątek), 10.00-12.00, spotkanie on-line: link: https://tiny.pl/9w9ng

• 5.11 (piątek), 17.00-19,00, spotkanie on-line, link: https://tiny.pl/9w9l3

• 8.11 (poniedziałek), 10.00-12.00, spotkanie on-line; link: https://tiny.pl/9w9nw

• 9.11 (wtorek), 17.00-19.00, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, s. 219.

Każde ze spotkań będzie miało analogiczny przebieg, zatem wystarczy wziąć udział w jednym, w wybranym przez siebie terminie.

Dla wszystkich tych, którzy nie mogą być z nami, mamy link – znajdziecie tu formularz, za pomocą którego można wyrazić swoją opinię: https://tiny.pl/9w6gf.

Wasza opinia ma znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Polecane aktualności

UWAGA – pilna informacja GRANTY PPGR

UWAGA – pilna informacja GRANTY PPGR

23 Listopad 2021 r. /  

UWAGA – pilna informacja GRANTY PPGR

Pilna informacja do osób, które złożyły oświadczenia w ramach programu „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że grantodawca, tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienił w dniu 17 listopada 2021 r. wytyczne dotyczące weryfikacji złożonych przez mieszkańców oświadczeń w ramach programu  „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Wszystkie złożone oświadczenia wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od organizatora konkursu, fakt pokrewieństwa dziecka z członkiem rodziny (dawnym pracownikiem PGR), można potwierdzić w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (np. USC).

2. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Barczewo: zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

3. uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 13 grudnia do godz. 10.00 (liczy się data wpływu). Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i zaświadczenia) należy składać:

1) w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim, Pl. Ratuszowy 1, codziennie w godzinach pracy urzędu

2) poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem na adres fundusze@barczewo.pl

3) poprzez skrzynkę ePUAP: /5889lgadjj/SkrytkaESP

w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia do godz. 10.00 (liczy się data wpływu). Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

>>> zaktualizowane oświadczenie

Wydłużenie terminu składania uwag do uproszczonej oferty pt. „Bezpieczne Barczewo”

Wydłużenie terminu składania uwag do uproszczonej oferty pt. „Bezpieczne Barczewo”

22 Listopad 2021 r. /  

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji uzupełniającej o złożonej ofercie pt. „Bezpieczne Barczewo”.

>>> skaner1@barczewo.pl_20211122_075855

KONSULTACJE SPOŁECZNE – Miasta dobrego życia 2030

KONSULTACJE SPOŁECZNE – Miasta dobrego życia 2030

16 Listopad 2021 r. /  

Przedstawiamy państwu projekt programu rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego

Program został przygotowany przez samorządy lokalne miast należących do Sieci Cittaslow na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz przedstawicieli różnych instytucji.

Proces tworzenia programu wspierany był przez zespół ekspercki: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, Magdalena Cybulska, Izabella Jurkiewicz oraz Jan Goliński z firmy Geoprofit.

Do 15 grudnia potrwają KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projektu dokumentu: „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”

Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com

lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn

>> CITTASLOW 2030 Program 2021 PROJEKT 11,11

>> Formularz konsultacyjny Programu Cittaslow

 

CittaSlow

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka