Pogoda w Barczewie

Środa 30.09.2020
Wery, Honoriusza i Hieronima
HTTP code: 429
PM10 - 21 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Nabór na rachmistrzów terenowych

Data opublikowania: 17 Czerwiec 2020
Autor: adminZ
DRUKUJ

Burmistrz Barczewa – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1728 – dalej:
„PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Termin składania ofert: do 8 lipca 2020 r

Informacja oraz załączniki zostały opublikowane na BIP Urzędu, w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020 pod linkiem:
https://barczewo.bip.net.pl/?c=430
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej:
https://spisrolny.gov.pl
oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Barczewie, pod nr tel. 89 514 83 46 wew. 52 lub 55

Polecane aktualności Komunikat

Ziołolecznictwo, gotowanie, zdrowe odżywianie

Ziołolecznictwo, gotowanie, zdrowe odżywianie

29 Wrzesień 2020 r. /  

Zapraszamy mieszkańców gminy Barczewo.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Powszechny Spis Rolny 2020 – dyżury Gminnego Biura Spisowego

Powszechny Spis Rolny 2020 – dyżury Gminnego Biura Spisowego

28 Wrzesień 2020 r. /  

Od dnia 1 października do dnia 30 listopada w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, Gminne Biuro Spisowe w Barczewie organizuje dyżury.

Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie (8:00-16:00 w poniedziałki, 7:00–15:00 w dni od wtorku do piątku), a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00, od poniedziałku do piątku.

Dyżury telefoniczne pełnione będą pod nr telefonu: 89 514 83 46 wew. 52, 58, 13  lub 694 074 867.

Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada.

Wiecej informacji na: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/w-jaki-sposob-mozna-sie-spisac

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

28 Wrzesień 2020 r. /  

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie – w dniu 08 października 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barczewie odbędzie się w dniu 08 października 2020 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad). Spotkanie dotyczyć będzie rocznego programu współpracy na 2021 r. oraz propozycji zadań zleconych przez Gminę Barczewo w roku 2021 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

  4. Dyskusja o zadaniach do otwartych konkursów ofert na 2021 rok

  5. Sprawy różne i wolne wnioski

  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący GRDPP – Sebastian Białecki

Rozstrzygniecie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2020 r.

Rozstrzygniecie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2020 r.

28 Wrzesień 2020 r. /  

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Barczewo w 2020r.

Wyniki II otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w 2020r. pod tytułem: „Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu Gminy Barczewo”
https://barczewo.bip.net.pl/?a=9360

Wyniki III otwartego konkursu ofert z zakresu organizowania integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne
https://barczewo.bip.net.pl/?a=9361

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka