Pogoda w Barczewie

Środa 05.10.2022
Placyda i Apolinarego
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

Nabór wniosków w GKRPA

Data opublikowania: 1 Wrzesień 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie – w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo na 2022 rok, ogłasza nabór wniosków wg wykazu:

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

Profilaktyka uniwersalna:

Zad. II udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

Pkt.2 Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo

Wynagrodzenie – 26.135 zł.

Materiały do prowadzenia zajęć – 21.012 zł.

Zad. III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
pkt 3 organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji Wynagrodzenie – 17.660 zł.

Usługa – 16.570 zł.

  1. Zadanie powinno być realizowane w terminie od dnia 3 października 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r.
  2. Wnioski powinny zawierać informację dotyczącą sposobu przeprowadzania zajęć profilaktycznych wraz z promowaniem abstynencji (scenariusz zajęć). Wnioski, które nie będą zawierały powyższych informacji zostaną odrzucone.
  3. Miejsce i termin składania oferty: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo) do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 1 w terminie do dnia

16 września 2022 r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, na innych drukach, niekompletne, pozostaną bez rozpatrzenia.
  3. Podmioty które otrzymają dofinansowanie na realizację powyższego zadania zobowiązane będą do złożenia pisemnego sprawozdania na druku stanowiącym Załącznik nr 2 (Wzór sprawozdania z realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo) do niniejszego ogłoszenia.
  4. Wyniki naboru na realizację zadania ogłoszone zostaną w terminie do dnia

23 września 2022 r. i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie.

>>> 220901104032_0001

Polecane aktualności

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9 Wrzesień 2022 r. /  

Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Barczewie odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godzinie 09.30

w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad).

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 Październik 2022 r. /  

Zapraszam do zapoznania się z listą kandydatów na członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2022-2025.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrani członkowie Rady na zebraniu delegatów.

Zmiany w rozkładzie linii B3

Zmiany w rozkładzie linii B3

30 Wrzesień 2022 r. /  

Informujemy, że dnia 1 listopada 2022 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy na linii B-3 relacji Barczewo – Klucznik, przez Jedzbark, Odryty. Kurs poranny rozpoczynający się na przystanku Barczewo Warmińska Pętla o godzinie 06:05 zostanie zmieniony na godzinę 05:55, natomiast kurs poranny nr 2 z Klucznika rozpoczynający się o godzinie 06:30 zostanie zmieniony na godzinę 06:20.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka