Nr 09.02.00-28-0001/19

Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 09.02 Infrastruktura socjalna osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 09.02.00-28-0001/19)

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest adaptacja obecnego budynku kotłowni, zlokalizowanego we wsi Łęgajny, na potrzeby utworzenia budynku usług społecznych- świetlicę wiejską, która stanowić będzie centrum aktywności lokalnej.

Projekt przewiduje:

1. przebudowę obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne- utworzenie świetlicy wiejskiej:

W ramach planowanej zmiany sposobu użytkowania przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających głównie na wydzieleniu dodatkowych funkcjonalnych pomieszczeń, bez większych zmian w istniejącym układzie budynku i terenie, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Zaplanowano następujące pomieszczenia: przedsionki, świetlica, WC, zaplecze kuchenne, pomieszczenie do pracy indywidualnej, pomieszczenie do zajęć ruchowych, szatnia ogólna, szatnia sportowa. Ogrzewanie pomieszczeń poprzez lokalne wytwarzanie ciepła za pomocą gazowego piecyka.

2. wyposażenie nowo wyremontowanego budynku w podstawowe wyposażenie służące realizacji działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do funkcjonowania budynku planowane jest wyposażenie obiektu w podstawowy sprzęt multimedialny do obsługi zebrań (nagłośnienie, rzutnik, laptop). W aneksie kuchennym kuchenka gazowa, mikrofalówka, oraz stała zabudowa kuchenna.

Część sanitarna wg aranżacji pomieszczeń kompletnie wyposażona w biały montaż. Pomieszczenie pracy indywidualnej wyposażone w biurko, krzesło, szafy do dokumentów. Szatnia w wieszaki na ubrania i ławkę. Pomieszczenie do zajęć ruchowych szatnia sportowa w regały metalowe do składowania lekkich przedmiotów bieżącego użycia, odzieży uczestników.

Wartość całkowita projektu: 862 407,76 PLN

Dofinansowanie projektu : 689 192,96 PLN

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021