Nr 09.02.00-28-0005/18

Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź

Gmina Barczewo realizuje projekt pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych – świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 09.02 Infrastruktura socjalna osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (projekt nr 09.02.00-28-0005/18)

Cele projektu:

Przedmiotem projektu są roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni w miejscowości Niedźwiedź na budynek usług publicznych- świetlicę wiejską, stanowiącą centrum aktywności lokalnej. Obecnie obiekt stanowi byłą kotłownię z przynależnym zsypem na węgiel. W ramach projektu w ww. budynku ma powstać świetlica wiejska składająca się z pomieszczenia świetlicowego głównego, dwóch sal do ćwiczeń, trzech toalet, pomieszczenia gospodarczego, ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada wykonanie m.in.: nowych posadzek, przebudowę części dachu , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, docieplenie ścian budynku styropianem oraz dachu, wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenie części posesji (wraz z wykonaniem wejść),utwardzenie części terenu kostką betonową, wyposażenie budynku w instalację wewnętrzną wodnokanalizacyjną, grzewczą (ogrzewanie elektryczne) i elektryczną. W budynku przewidziano też instalację komputerową telefoniczną, która będzie służyła mieszkańcom do utworzenia strony internetowej promującej ich miejscowość i region oraz informacyjną. Projekt zakłada dostosowanie budynku pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zostanie zakupione pierwsze wyposażenie modernizowanego budynku, niezbędne do funkcjonowania świetlicy.

Wartość całkowita projektu: 580 143,68 PLN

Dofinansowanie projektu : 460 799,78 PLN

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020