Pogoda w Barczewie

Poniedziałek 08.08.2022
Cypriana, Emiliana i Dominika
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

Przetargi w Gminie Barczewo

Data opublikowania: 17 Lipiec 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 141/98

Powierzchnia działki: 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7

Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 3.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barczewa.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 210/77

Powierzchnia działki: 0,0196 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00078526/3

Cena wywoławcza: 19.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 3.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 210)77 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barczewa.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie w obręb ewidencyjny 1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 77/3

Powierzchnia działki: 0,0511 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012337/1

Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 77)3 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Barczewo.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Działki: Nr 408 o pow. 0,0026 ha (KW OL1O/00045285/1)

wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej tj. działka  nr 398 o pow. 0,1952 ha (KW OL1O/00184463/9)

Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 408 (wraz z udziałem 1/32 w dz. nr 398) wynosi: 7.600,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 408 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, w obręb ewidencyjny nr 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 66/11

Powierzchnia działki: 0,1193 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00070066/4

Cena wywoławcza: 75 .000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Szczegóły: >>> PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Barczewo, położonej w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 51/68

Powierzchnia działki: 0,1510 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00075471/1

Cena wywoławcza: 88.000,00 zł. (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 10.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)68 w obr. 2 miasta Barczewa.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Jedzbark, gmina Barczewo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 488/2

Powierzchnia działki: 0,1325 ha

Numer księgi wieczystej OL1O/00148968/5

Cena wywoławcza: 24.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie przy ul. Jesiennej, obręb ewidencyjny 1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 150

Powierzchnia działki: 0,1510 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012344/3

Cena wywoławcza: 98.000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Szczegóły: >>> PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Działki: Nr 409 o pow. 0,0026 ha (KW OL1O/00045285/1)  wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej tj. działka  nr 398 o pow. 0,1952 ha (KW OL1O/00184463/9)

Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 409 (wraz z udziałem 1/32 w dz. nr 398) wynosi: 7.600,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 409 obrębie ew. nr 2 miasta Barczewa.

 

 

Polecane aktualności

Koncerty przeniesione

Koncerty przeniesione

31 Lipiec 2022 r. /  

UWAGA! Ze względu na warunki pogodowe wszystkie koncerty odbędą się w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Syreny alarmowe

Syreny alarmowe

28 Lipiec 2022 r. /  

Trening systemu powiadamiania i alarmowania

Urząd Miejski w Barczewie informuje,
że dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego w dniu 1.08.2022 r o godz. 17.00 zostaną włączone syrena alarmowe na terenie całego kraju na
okres 1 min., ponadto w dniu 1.09.2022 r. o godz. 12.00 syreny zostaną włączone ponownie dla uczczenia 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Nabór wniosków na usunięcie azbestu

Nabór wniosków na usunięcie azbestu

28 Lipiec 2022 r. /  

Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów azbestowych
Informujemy, że w terminie od 08.08.2022 r. do 30.09.2022 r.
będzie realizowany nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych
z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Barczewo w 2022 r.
Jeżeli wniosek przejdzie weryfikację formalną, to o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Więcej informacji w załączniku:

Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r.

Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r.

25 Lipiec 2022 r. /  

Nieruchomości na sprzedaż – wykaz z dn. 18-19.07.2022 r.

1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do użyczenia.
Oznaczenie nieruchomości: obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barczewa,
Numer działki: 79/3.
Powierzchnia nieruchomości: 0,4547 ha.
Powierzchnia do użyczenia: 0,1491 ha.
Księga wieczysta: Nr OL1O/00012160/9.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona jako teren usług oświaty.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Forma: użyczenie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 dni tj. od 22.07.2022 r. do 11.08.2022 r. oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

2. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. jedn. Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do sprzedaży.
Obręb ewidencyjny: Wójtowo.
Numer działki: 130/12.
Powierzchnia: 0,1117 ha.
Księga wieczysta: KW OL1O/00057740/6.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane.
Cena nieruchomości: 132.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%).
Przeznaczenie w planie: A53U Tereny zabudowy usługowej.
Forma zbycia: sprzedaż.
Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w Sołectwie Wójtowo, na okres 21 dni tj. od 22.07.2022 do 11.08.2022 a także dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl. oraz na stronie www.barczewo.pl

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka