Pogoda w Barczewie

Piątek 27.01.2023
Przybysława, Anieli i Jerzego
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Przetargi w Gminie Barczewo

Data opublikowania: 17 Lipiec 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 141/98

Powierzchnia działki: 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00177560/7

Cena wywoławcza: 17.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 3.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 141)98 w obrębie ewidencyjnym Wójtowo.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barczewa.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 210/77

Powierzchnia działki: 0,0196 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00078526/3

Cena wywoławcza: 19.500,00 zł. (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 3.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 210)77 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barczewa.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie w obręb ewidencyjny 1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 77/3

Powierzchnia działki: 0,0511 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012337/1

Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 77)3 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Barczewo.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Działki: Nr 408 o pow. 0,0026 ha (KW OL1O/00045285/1)

wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej tj. działka  nr 398 o pow. 0,1952 ha (KW OL1O/00184463/9)

Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 408 (wraz z udziałem 1/32 w dz. nr 398) wynosi: 7.600,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 408 w obr. ew. 2 miasta Barczewa.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, w obręb ewidencyjny nr 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 66/11

Powierzchnia działki: 0,1193 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00070066/4

Cena wywoławcza: 75 .000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Szczegóły: >>> PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 66)11 w obrębie ew. nr 2 miasta Barczewo.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Barczewo, położonej w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 51/68

Powierzchnia działki: 0,1510 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00075471/1

Cena wywoławcza: 88.000,00 zł. (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 10.000,00 zł.

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 51)68 w obr. 2 miasta Barczewa.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Jedzbark, gmina Barczewo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 488/2

Powierzchnia działki: 0,1325 ha

Numer księgi wieczystej OL1O/00148968/5

Cena wywoławcza: 24.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium: 4.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 488) 2 w obrębie ewidencyjnym Jedzbark.

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie przy ul. Jesiennej, obręb ewidencyjny 1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 150

Powierzchnia działki: 0,1510 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012344/3

Cena wywoławcza: 98.000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Szczegóły: >>> PRZETARG nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 150 w obrębie ew. nr 1 miasta Barczewo.

 

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w Barczewie w obrębie ewidencyjnym 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Działki: Nr 409 o pow. 0,0026 ha (KW OL1O/00045285/1)  wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości służącej do obsługi komunikacyjnej tj. działka  nr 398 o pow. 0,1952 ha (KW OL1O/00184463/9)

Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 409 (wraz z udziałem 1/32 w dz. nr 398) wynosi: 7.600,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Szczegóły: >>> Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 409 obrębie ew. nr 2 miasta Barczewa.

 

 

Polecane aktualności Inwestor

Wykazy nieruchomości do oddania w użytkowanie  wieczyste

Wykazy nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste

20 Styczeń 2023 r. /  

Barczewo, 23 stycznia 2023 r.

W Y K A Z

Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste:

Obręb ewidencyjny: nr 3
Numer działki: 83/2, 78/8

Powierzchnia: 0,0058 ha

Księga wieczysta: KW OL1O/00027835/0

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Bi” inne tereny zabudowane oraz „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

 

Cena nieruchomości: 4.700,00 zł (w tym VAT 23%)

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: 3%

Terminy i wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego: pierwsza opłata: brak; opłata roczna: 141,00 zł (w tym VAT 23%), płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

Aktualizacja opłaty rocznej: nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

Przeznaczenie w planie: A33MU, A31MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej

Forma zbycia: oddanie w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 dni tj. od 23.01.2023 do 12.02.2023 a także dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl. oraz na stronie www.barczewo.pl

 

Barczewo, 23 stycznia 2023 r.

W Y K A Z

Na podstawie art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U.2021 poz. 1899 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Barczewo, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste:

Obręb ewidencyjny: nr 2
Numer działki: 51/5

Powierzchnia: 0,0960 ha

Księga wieczysta: KW OL1O/00026606/9

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako: „Ba” tereny przemysłowe

 

Cena nieruchomości: 109.550,00 zł (w tym VAT 23%)

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: 3%

Terminy i wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego: pierwsza opłata: brak; opłata roczna: 3.286,50 zł (w tym podatek VAT 23%), płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

Aktualizacja opłaty rocznej: nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

Przeznaczenie w planie: C37MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej

Forma zbycia: oddanie w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie na okres 21 dni tj. od 23.01.2023 do 12.02.2023 a także dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl. oraz na stronie www.barczewo.pl

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

Wykaz gruntów wyznaczonych do zbycia

18 Styczeń 2023 r. /  

W Y K A Z  Barczewo, 11.01.2023 r

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do sprzedaży.

Obręb ewidencyjny: 1 miasto Barczewo
Numer działki: 104/12 Powierzchnia: 0,0018 ha

KW Nr: OL1O/00036992/4

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu

Cena nieruchomości: 13.000,00 zł (w tym podatek VAT)

w tym cena gruntu: 4.800,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Przeznaczenie w planie: B29MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Forma zbycia: sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. w terminie od 16.01.2023 r do 5.02.2023 r oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

W Y K A Z     Barczewo, 10.01.2023 r

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do zbycia.

Obręb ewidencyjny: Ramsowo
Numer działki: 622/9 Powierzchnia: 0,1227 ha

KW Nr: OL1O/00076235/2

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym – stodoła.

Cena nieruchomości: 30.400,00 zł (zw. z podatku VAT zgodnie z przepisami)

Przeznaczenie: na terenie, gdzie położona jest działka Nr 622/9 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, przedmiotowa działka położona jest na terenach nieoznaczonych kierunkiem zagospodarowania.

Forma zbycia: sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Sołectwie Ramsowo na okres 21 dni tj. w terminie od 16.01.2023 r do 6.02.2023 r oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

Barczewo, 10.01.2023 r

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLIX(483)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo na rzecz Powiatu Olsztyńskiego. Gmina Barczewo podaje do wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny:

L.p.

Oznaczenie według ewidencji gruntów

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Obręb/ Gmina

Numer działki

Pow. (ha)

Użytek

1.

obr. Jedzbark, gmina Barczewo

dz. nr 245/1

1,18 ha

dr

OL1O/00135370/2

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

129. 800,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

2.

obr. Jedzbark, gmina Barczewo

dz. nr 245/2

1,12 ha

dr

OL1O/00135370/2

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

123 200,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

3.

obr. Jedzbark, gmina Barczewo

dz. nr 44/1

0,0290 ha

dr

OL1O/00135368/5

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

3 190,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

4.

obr. Mokiny, gmina Barczewo

dz. nr 349/3

0,0123 ha

dr

OL1O/00150329/1

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

1 353,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

5.

obr. Jedzbark, gmina Barczewo

dz. nr 565

1,53 ha

dr

OL1O/00149011/9

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

168 300,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

6.

obr. Mokiny, gmina Barczewo

dz. nr 275/2

0,05 ha

dr

OL1O/00143072/2

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

5 500,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

7.

obr. Jedzbark, gmina Barczewo

dz. nr 175

1,49 ha

dr

OL1O/00135370/2

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

163 900,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

8.

obr. Kaplityny, gmina Barczewo

dz. nr 199

0,55 ha

dr

OL1O/00148838/5

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

60 500,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

9.

obr. Kaplityny, gmina Barczewo

dz. nr 34/6

0,1068 ha

dr

OL1O/00148881/1

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

11 748,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

10.

obr. Kaplityny, gmina Barczewo

dz. nr 46/10

0,0136 ha

dr

OL1O/00148519/3

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

1 496,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

11.

obr. Wipsowo, gmina Barczewo

dz. nr 303

0,09 ha

dr

OL1O/00147634/8

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

9 900,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

12.

obr. Wipsowo, gmina Barczewo

dz. nr 383/1

0,67 ha

dr

OL1O/00147633/1

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

73 700,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

13.

obr. Wipsowo, gmina Barczewo

dz. nr 329

0,25 ha

dr

OL1O/00147632/4

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

27 500,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

14.

obr. Skajboty, gmina Barczewo

dz. nr 404

0,73 ha

dr

OL1O/00147705/7

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

80 300,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

15.

obr. Stare Włóki, gmina Barczewo

dz. nr 57

0,12 ha

dr

OLO/00147709/5

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

13 200,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

16.

obr. Próle Kołaki, gmina Barczewo

dz. nr 100/1

0,2102 ha

dr

OLO/00151340/1

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

23 122,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

17.

obr. Bogdany, gmina Barczewo

dz. nr 39/6

0,0370 ha

dr

OLO/00173253/4

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca część drogi powiatowej

4 070,00 zł

Nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Sołectwach: Jedzbark, Mokiny, Kaplityny, Wipsowo, Skajboty, Stare Włóki, Bogdany na okres 21 dni tj. w terminie od 16.01.2023r do 5.02.2023r oraz dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl

Barczewo, 13.01.2023 r

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do zbycia.

L.p.

Oznaczenie według ewidencji gruntów

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP

Forma zbycia

Obręb

Numer działki

Pow. (ha)

1.

Barczewo, obręb 1

dz. nr 156

0,0594

OL1O/00150605/0

nieruchomość gruntowa niezabudowana

50 303,00 zł

B17MNU- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej

sprzedaż

2.

Barczewo, obręb 1

dz. nr 157

0,0463

OL1O/00150605/0

nieruchomość gruntowa niezabudowana

39 200,00 zł

B17MNU- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej

sprzedaż

3.

Barczewo, obręb 1

dz. nr 168

0,0170

OL1O/00012161/6

nieruchomość gruntowa niezabudowana

14 397,00 zł

B17MNU- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej

sprzedaż

4.

Barczewo, obręb 1

dz. nr 169

0,0326

OL1O/00012161/6

nieruchomość gruntowa niezabudowana

27 600,00 zł

B17MNU- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej

sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. w terminie od 17.01.2023r do 06.02.2023r. oraz dostępny będzie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem www.barczewo.pl i biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl.

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka