Pogoda w Barczewie

Poniedziałek 27.06.2022
Maryli, Władysława i Cyryla
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

Puchar Świata Seniorów w Szabli

Data opublikowania: 22 Marzec 2022
Autor: Admin S
DRUKUJ

W dniach 17-20 marca w Budapeszcie odbył się Puchar Świata Seniorów w szabli.
Do stolicy Węgier przybyło 214 najlepszych szablistów świata z 41 krajów.
W tym doborowym gronie w czteroosobowej reprezentacji Polski znalazł się Cezary Białecki mieszkaniec Barczewa,
obecnie reprezentujący klub MUKS Victor Warszawa.
Polscy szabliści nie byli zaliczani do grona faworytów, dlatego dostanie się do najlepszej 64 turnieju było celem naszych zawodników.
Turniej rozpoczął się od walk grupowych, które były bardzo istotne w awansie do fazy pucharowej.
Na tym etapie turnieju i przy tej ilości zawodników awans dawało wygranie trzech walk na sześć stoczonych.
Po zwycięstwie nad reprezentantem Kolumbii, USA, Węgier i Czech, Czarkowi
udało się osiągnąć ten cel, mimo dwóch porażek z reprezentantem Francji i Korei Płd.
Pierwszym przeciwnikiem pucharowym Czarka był reprezentant Wielkiej Brytanii.
Pojedynek ten był bardzo wyrównany jednakże dzięki determinacji Czarka
i trafnym podpowiedzią trenera Tomka Dominika Czarek tą walkę wygrał i awansował do dalszej części turnieju.
Kolejnym przeciwnikiem był reprezentant Hiszpanii.
Ten pojedynek przysporzył wielu emocji na planszy i poza nią. Mimo emocji i wielu nerwów Czarek i ten pojedynek rozstrzygnął na swoją korzyść. Pierwszy dzień turnieju zakończył się awansem do najlepszej 64 turnieju.
W następnym dniu do turnieju przystąpili zawodnicy z miejsc 1-16 rankingu światowego,
którzy byli zwolnieni z turnieju eliminacyjnego. Czarek o wejście do 32 trafił na zawodnika Egiptu,
który obecnie zajmuje 15 miejsce w rankingu światowym. Pojedynek ten od początku był pod kontrolą zawodnika
z Afryki. Doświadczenie i nietypowe warunki fizyczne przeciwnika (wzrost 201 cm) dały mu zwycięstwo w tym pojedynku, a Czarek zakończył turniej na 50 miejscu w Pucharze Świata seniorów.

Autor tekstu oraz zdjęć
Grzegorz Białecki

Polecane aktualności

Wykazy nieruchomości gruntowych

Wykazy nieruchomości gruntowych

24 Czerwiec 2022 r. /  

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu

23 Czerwiec 2022 r. /  

DYREKTOR ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu, Gmina Barczewo.
Ilość stanowisk: 2
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Termin pracy: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo

 

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne):
 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR,
 • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika,
 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

   

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
 • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,
 • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
 • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska,
 • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
 • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
 • bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 • sprzątanie śmieci z terenu plaży,
 • informowanie zarządcy plaży o wszelkich awariach sprzętu i wyposażenia.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami,
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny,
 • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL),
 • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • studenci i uczniowie – ważna legitymacja studencka lub szkolna,
 • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „nabór na stanowisko pracy ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu” należy składać w sekretariacie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie lub pocztą na adres: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15 , 11 – 010 Barczewo, w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godziny 12:00.

2) Oferty, które wpłyną do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane/decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu, a nie data stempla pocztowego.

Dyrektor

Zakładu Budynków Komunalnych

w Barczewie

/-/ Robert Brzóska

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

9 Czerwiec 2022 r. /  

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka